Me kredinë Kursim+ GEFF bëni zgjedhjen e zgjuar dhe investoni për shtëpinë tuaj në pajisje apo materiale që përmbushin kushtet e Efiçencës së Energjisë, duke përfituar Grant deri në 20% të vlerës së kredisë. Gjithashtu ju mund të blini ose ndërtoni një shtëpi komode me financim nga Union Bank duke përfituar Grant deri në 20% të vlerës së kredisë dhe kurseni në faturën e energjisë elektrike.

Ky produkt ofrohet nga Union Bank në partneritet me BERZH.

Kursim+ me Kolateral:

Kredia Kursim + “Për Shtëpi”, për blerje apo ndërtim shtëpie me materiale efiçente.

Përfitoni

 • – Financim deri në 500, 000 EUR (max. 80% e vlerës së kolateralit)

  – Mundësohet në LEK, EURO;

  – Afati maksimal deri në 25 vjet;

  – Rimbursim pas investimit deri në 20% të vlerës;

  – Kursim përmes uljes së faturës së energjisë

Normat e interesit

 • – EUR:

  Oferta 1

  Duke filluar nga 4% fikse në vitin e parë. Euribor 1V+ 3.6% nga viti i tretë e në vazhdim (min 4.1%)

  – LEK:

  Oferta 1

  Duke filluar nga 4.6% fikse në vitin e parë. Bono thesari 1-vjeçare + 3.5% nga viti i dytë e në vazhdim (min 4.6%)

Kredia Kursim + “ Për Gjithçka”, për investime në pajisje dhe materiale efiçente në banesë.

Përfitoni

 • – Financim deri në 150,000 Euro (max. 80% e vlerës së kolateralit)

  – Mundësohet në LEK, EURO;

  – Afati maksimal deri në 15 vjet;

  – Rimbursim pas investimit deri në 20% të vlerës;

  – Kursim përmes uljes së faturës së energjisë

Normat e interesit

 • – EUR:

  Duke Filluar nga 4.5% fikse në dy vitet e para. Euribor 1V+4% nga viti i 3-të e në vazhdim (min 4.7%)

  – LEK:

  Duke Filluar nga 5.1% fikse në dy vitet e para. Bono thesari 1-vjeçare + 3.5% nga viti i 2-të e në vazhdim (min 5.1%).

Kursim+ pa Kolateral:

Përfitoni

 • – Financim 30.000 – 3,000,000 Lekë për investime, rinovime;

  – Mundësohet në LEK, EURO, USD;

  – Afati maksimal deri në 7 vjet (84 muaj);

  – Rimbursim pas investimit deri në 20% të vlerës;

  – Kursim përmes uljes së faturës së energjisë;

  – Norma e interesit duke filluar nga 9.4% në vit.

Për më shumë informacion mbi Kredinë Kursim + GEFF klikoni këtu

Për tu informuar mbi kompanitë të cilat tregëtojnë produkte me efiçencë energjie klikoni Listën e kompanive partnere GEFF

Apliko në:

Telefononi pa pagesë:
0800 0800