KURSE ENERGJI
ME PANELE
DIELLORE
KREDIA KURSIM + GEFF

Me kredinë Kursim+ bëni zgjedhjen e zgjuar dhe investoni për shtëpinë tuaj në pajisje apo materiale që përmbushin kushtet e Efiçencës së Energjisë, duke përfituar Grant deri në 20% të vlerës së kredisë. Produkti ofrohet nga Union Bank në partneritet me BERZH.

Kursim+ me Kolateral:

Përfitoni

 • – Financim deri në 50 000 EUR (max. 80% e vlerës së kolateralit);

  – Mundësohet në LEK, EURO;

  – Afat maksimal deri 15 vjet;

  – Rimbursim pas investimit deri 20% të vlerës;

  – Kursim përmes uljes së faturës së energjisë.

Normat e interesit

 • – EUR: 4.3% fiks në tre vitet e para. Euribor 1V+4.1% nga viti i 4-ët e në vazhdim (min 4.3%)

  – LEK 5.1% fiks në tre vitet e para. Bono thesari 1-vjeçare + 2.5% nga viti i 4-ët në vazhdim (min 5.1%).

Kursim+ pa Kolateral:

Përfitoni

 • – Financim 30.000 – 2,000,000 Lekë;

  – Mundësohet në LEK, EURO, USD;

  – Afati i kredisë deri në 7 vjet (84 muaj);

  – Rimbursim pas investimit deri 20% të vlerës;

  – Kursim përmes uljes së faturës së energjisë

  – Norma e Interesit 15% në vit

Për më shumë informacion mbi Kredinë Kursim + GEFF klikoni këtu

Apliko në:

Telefononi pa pagesë:
0800 0800