KURSE ENERGJI
ME PANELE
DIELLORE
KREDIA KURSIM + GEFF

Me kredinë Kursim+ bëni zgjedhjen e zgjuar dhe investoni për shtëpinë tuaj në pajisje apo materiale që përmbushin kushtet e Efiçencës së Energjisë, duke përfituar Grant deri në 20% të vlerës së kredisë. Produkti ofrohet nga Union Bank në partneritet me BERZH.

Kursim+ me Kolateral:

Përfitoni

 • – Financim deri në 50 000 EUR (max. 80% e vlerës së kolateralit);

  – Mundësohet në LEK, EURO, USD;

  – Afat maksimal deri 15 vjet;

  – Rimbursim pas investimit deri 20% të vlerës;

  – Kursim përmes uljes së faturës së energjisë.

Normat e interesit

 • – Nëse merret si kredi për çdo qëllim:

  Në Eur: 4.5% fiks në tre vitet e para. Euribor 1V + 4.5% nga viti i 4-të e në vazhdim, (min 4.5%).

  Në Lek: 4.9% fikse në 2 vitet e para. Bono Thesari 12M + 2.5% nga viti i 3-të e në vazhdim (min 4.9%)

  Në USD: USD Libor 1V + 5% (minimumi 5.5%)

  – Nëse merret si kredi për blerje/ndërtim banese:

  Në Eur: 3.8% fiks në tre vitet e para. Euribor 1V +3.8% nga viti i 4-te e në vazhdim, (min 4%)

  Në LEK 4.2% në 2 vitet e para. Bono Thesari 12M + 2% nga viti i 3-të e në vazhdim (min 4.2%)

  Në USD: USD Libor 1V + 4.5% (minimumi 4.9%).

Kursim+ pa Kolateral:

Përfitoni

 • – Financim 30.000 – 2,000,000 Lekë;

  – Mundësohet në LEK, EURO, USD;

  – Afati i kredisë deri në 7 vjet (84 muaj);

  – Rimbursim pas investimit deri 20% të vlerës;

  – Kursim përmes uljes së faturës së energjisë

  – Norma e Interesit 9.9% në vit

Për më shumë informacion mbi Kredinë Kursim + GEFF klikoni këtu

Apliko në:

Telefononi pa pagesë:
0800 0800