TRANSFERTA

Shërbimi i transfertave ofrohet në të gjitha degët Union Bank dhe nëpërmjet platformës UB Online.

PAGESA

Union Bank ofron shërbime të ndryshme pagesash në degë ose në UB Online si: pagesa utilitare, urdhër pagesa periodike, pagesa të taksave dhe tatimeve.

Llojet
e transfertave
 • – Transferta në nisje dhe Transferta në mbërritje.
  – Sipas destinacionit të përfituesit ofrohen transferta

  • Brenda llogarive personale;
  • Brenda banke për të tretë (pagesa);
  • Transferta lokale;
  • Transferta Ndërkombëtare.

  – Transferta ekspres në të gjithë botën me Western Union.

Përfitoni
 • – Shërbim të shpejtë dhe efikas;
  – Mundësi pagese në e-Banking me UB Online;
  – Rrjet i gjerë i kompanive utilitare;
  – Mundësi debitimi automatik pa asnjë kosto shtesë;
  – Kursim i kohës duke shmangur radhët në pikat e kompanive utilitare.