Bli në çast atë që dëshiron nëpërmjet kredisë me partnerë nga Union Bank. Në sajë të marrëveshjeve të Bankës me kompani të ndryshme, produktet dhe shërbimet që ju nevojiten mund t’i merrni në çast dhe t’i paguani me këste!

Perfitoni

  • – Paguani me këste mujore fikse;

    – Normë interesi duke filluar nga 0% (e ofruar nga biznese të veçanta);

    – Aplikim dhe aprovim brenda 24 orëve;

    – Afat shlyerje deri në 7 Vjet (84 Muaj);

    – Shuma maksimale e blerjeve deri në 2.000.000 Lekë.

Apliko në:

Telefononi pa pagesë:
0800 0800