TRANSFERTA
KOMBËTARE

Union Bank ju mundëson të dërgoni dhe të merrni para, shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Tashmë mund të përfitoni nga lehtësitë e shërbimit UB Online për të kryer transferta në çdo kohë, 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë.

Komisioni i transfertës në nisje

Në Lek:

Deri në 1,499,000 Lek – 500 Lek në sportel, 250 Lek nëpërmjet e-banking për shuma mbi 20, 001 Lek dhe pa komision për shuma deri në 20,000 Lek.
Mbi 1,500,000 Lek – 1,500 Lek në sportel, 750 Lek nëpërmjet e-banking për shuma mbi 20, 001 Lek dhe pa komision për shuma deri në 20,000 Lek.

Në Valutë (+ 2 Ditë)

2 për mijë, Min 20 – Max 200 Eur/Usd/Gbp/Chf, në sportel
1 për mijë, Min 10-Max 150 Eur/Usd/Gbp/Chf, nëpërmjet e-banking.

Në Valutë (Ekspres, brenda ditës)

2.3 për mijë, Min 25-Max 250 Eur/Usd/Gbp/Chf, në sportel
2 për mijë, Min 20 – Max 200 Eur/Usd/Gbp/Chf, nëpërmjet e-banking.

Në Lek :

Deri në 1,499,000 Lek – Pa komision.
Mbi 1,500,000 Lek – Pa komision.

Komisioni i transfertës në mbërritje

Në Valutë:

1 për mije, Min 5 Eur, Max 50 Eur.