Union Bank ju mundëson të dërgoni dhe të merrni para, shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Tashmë mund të përfitoni nga lehtësitë e shërbimit UB Online për të kryer transferta në çdo kohë, 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë.

Komisioni i Transfertës

  • – Brenda llogarive personale dhe klientëve të tjerë brenda banke aplikohet komisioni -50 Lek/ ekuivalente në valutë.

    – Përjashtohen veprimet valutore apo veprimet që nuk mund të kryhen nëpërmjet e-banking.

Datë Valuta

  • – Brenda së njëjtës ditë pune

Dokumentacioni i nevojshëm

  • – Urdhër xhirimi i firmosur nga klienti
    bashkë me të dhënat e përfituesit

Monedhat e pranuara

  • LEK, USD, EUR, CHF, GBP
    ( Ofrojmë dhe kurs preferencial për këmbimet në valutë)