Union Bank ju mundëson të dërgoni dhe të merrni para, shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Tashmë mund të përfitoni nga lehtësitë e shërbimit UB Online për të kryer transferta në çdo kohë, 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë.

Komisioni i Transfertës

 • – Brenda llogarive personale 0 komision.

  – Drejt llogarive të klientëve të tjerë brenda bankës 40 Lek/transaksion.

  – Përjashtohen veprimet valutore apo veprimet që nuk mund të kryhen nëpërmjet e-banking.

Datë Valuta

 • – Brenda së njëjtës ditë pune

Dokumentacioni i nevojshëm

 • – Urdhër xhirimi i firmosur nga klienti
  bashkë me të dhënat e përfituesit

Monedhat e pranuara

 • LEK, USD, EUR, CHF, GBP
  ( Ofrojmë dhe kurs preferencial për këmbimet në valutë)