Paguaj me Kartën e Debitit
Përfito uljet me Kartën e Studentit

Karta e Studentit 2 në 1 është një kartë unike, e para e këtij lloji në Shqipëri e cila ofrohet nga Union Bank.

Kush mund të aplikojë?

Studentët të cilët janë regjistruar në universitetet shtetërore dhe private në Bashkinë e Tiranës.

Ҫfarë ofron kjo kartë?

Kjo kartë është njëkohësisht kartë debiti dhe kartë studenti:

 • Si kartë debiti ofron mundësinë për të kryer blerje në çdo pikë shitjeje (POS), blerje online, si dhe tërheqje dhe depozitim fondesh në ATM.
 • Si kartë studenti Karta ofron në të njëjtën kohë të gjitha avantazhet dhe çmimet preferenciale si pjesë e programit të posaçëm të Kartës së Studentit.

Si të pajiseni me Kartën 2 në 1?

Aplikimi për Kartën e Studentit 2 në 1 realizohet pranë universitetit tuaj ose në Agjencinë e Rinisë (pranë Torre Drin). Pasi kryeni aplikimin, ju mund të tërhiqni kartën pas 24 orësh në degën Union Bank më pranë universitetit tuaj.

Dokumentacioni i kërkuar

Kartë Identiteti/Pasaportë – Në momentin e tërheqjes së kartës në sportelet e Union Bank.

 

Karta e Studentit 2 në 1 ofrohet pa pagesë dhe është pjesë e Paketës së Studentit ku së bashku me kartën studentët përfitojnë llogari rrjedhëse dhe shërbimin UB online pa komision.

Karta e Studentit 2 në 1

 • ⦁ Lëshim Karte – pa komision

  ⦁ Mirëmbajtje Karte – pa komision

  ⦁ Karta ofrohet ne monedhën LEK dhe EUR.

Llogari Rrjedhëse

 • ⦁ Monedha LEK / EUR

  ⦁ Hapje llogarie – pa komision

  ⦁ Balancë minimale – nuk kërkohet

  ⦁ Mirëmbajtje llogarie – pa komison

  ⦁ Tërheqje dhe depozitim në llogari – pa komision

  ⦁ Mbyllje llogarie – Pa komision

Shërbimi UB Online pa komision

 • ⦁ Pagesa e Shkollës

  ⦁ Menaxhim i llogarive vetjake

  ⦁ Kryerja e pagesave utilitare

  ⦁ Kryerja e transfertave midis llogarive

  ⦁ Njoftim për transaksionet e kryera

  ⦁ Kutia e mesazheve për t’u lidhur me bankën

  ⦁ Lokalizim në hartë i ATM-ve dhe degëve Union Bank

**Kushtet preferenciale të Kartës së Studentit janë të vlefshme vetëm gjatë periudhës që studenti kryen studimet në Universitetet Publike dhe Private të Tiranës. Pas skadimit të Kartës mund të aplikohet për Kartë Debiti për Individë në çdo degë Union Bank.