Union Bank është pranë pensionistëve duke ofruar lehtësi nëpërmjet një pakete të posaçme produktesh dhe shërbimesh. Shijoni kohën pranë të afërmve, miqve, nipave dhe mbesave, për të tjerat kujdeset Union Bank!

Perfitoni

  • – Llogari rrjedhëse pa komision dhe kartë debiti për 500 Lekë njëherë në 3 vjet. Duke çelur një llogari në bankë, merrni edhe kartën e debitit. Pensionin mund ta tërhiqni kur të keni mundësi në çdo degë apo bankomat Union Bank. Shmangni kështu vajtje-ardhjet dhe radhët në postë.

    – Llogari kursimi, për depozitim të kursimeve tuaja me 0 komision për hapje llogarie dhe balancë minimale: 5,000 Lekë, 50 EUR/USD/CHF/GBP.

    – Online banking me UB Online pa komision, nëpërmjet të cilës mund të menaxhoni llogaritë tuaja apo të paguani faturat e ujit, energjisë, internetit dhe telefonit.

    – Depozitë me afat, ku sipas shumës që dëshironi të kurseni dhe afatit të preferuar, ofrohen një larmi alternativash në dispozicionin tuaj.

    – Mundësi për kryerje të pagesave automatike.