Kredia për gjithçka realizon dëshirat tuaja, duke plotësuar nevojat për rikonstruksion shtëpie apo të ambienteve tuaja, mobilim, studime dhe çdo financim tjetër që ju duhet. Union Bank ju ofron afatet maksimale, në monedha të ndryshme dhe me procedura minimale.

Përfitoni

 • – Financim deri në 150 mijë Euro (max 80% e vlerës së kolateralit);

  – Interesat më të mirë në treg;

  – Afat maksimal deri në 15 vjet;

  – Kredi në monedhën e preferuar LEK, EUR;

  – 0 burokraci, procedura të shpejta;

  – Këshillim profesional dhe të personalizuar.

  – Këste mujore fikse (Principal + Interes)

Normat e interesit

 • – EUR

  Duke filluar nga 4.5% fikse në dy vitet e para;

  Euribor 1V+4% nga viti 3-të e në vazhdim (min. 4.5%)

  – LEK

  Duke filluar nga 5.1% në dy vitet e para

  Bono Thesari 1V+3.5% nga viti 3-të e në vazhdim (min. 5.1%)

Apliko në:

Telefononi pa pagesë:
0800 0800