KREDIA PËR GJITHÇKA
JU PLOTËSON TË GJITHA
NEVOJAT TUAJA

Kredia për gjithçka realizon dëshirat tuaja, duke plotësuar nevojat për rikonstruksion shtëpie apo të ambienteve tuaja, mobilim, studime dhe çdo financim tjetër që ju duhet. Union Bank ju ofron afatet maksimale, në monedha të ndryshme dhe me procedura minimale.

Perfitoni

 • – Financim deri në 150 mijë Euro (max 80% e vlerës së kolateralit);

  – Interesat më të mirë në treg;

  – Afat maksimal deri në 15 vjet;

  – Kredi në monedhën e preferuar;

  – 0 burokraci, procedura të shpejta;

  – Këshillim profesional dhe të personalizuar.

  – Këste mujore fikse (Principal + Interes)

Normat e interesit

 • – EUR

  4.5% në tre vitet e para;

  Euribor 1V+4.5% nga viti 4-rt e në vazhdim (min.4.5%)

  – LEK

  4.9% në dy vitet e para

  Bono Thesari 12M+2.5% nga viti 3-të e në vazhdim (min.4.9%)

  – USD

  Libor 1V+5% (min.5.5%).

Apliko në:

Telefononi pa pagesë:
0800 0800