LLOGARI
RRJEDHËSE

Llogaria rrjedhëse nga Union Bank ofron një gamë të gjerë funksionalitetesh. Hapni llogarinë tuaj dhe përfitoni lehtësi në menaxhimin e parave, kryerjen e transfertave, pagesave, etj.

Perfitoni

  • – Menaxhim të fondeve tuaja nëpërmjet UB Online
    – Të gjitha pagesat në një vend
    – Transferta brenda dhe jashtë vendit
    – Mbyllje llogarie pa komision nëse kanë kaluar 90 ditë nga data e hapjes.
    – Pagesa periodike dhe automatike