Nëse jeni klient depozitues dhe ju duhet financim, Union Bank ju vjen në ndihmë pa qenë nevoja të tërhiqni nga fondet tuaja. Me Kredinë e Sigurtë ju mund të merrni financim me norma preferenciale për nevojat tuaja në mobilim, pushime, etj.

Perfitoni

  • – Financim deri në 95% të shumës së depozitës;

    – Interesi i kredisë +2.5% mbi normën e depozitës;

    – Procedura të shpejta.

Afati i shlyerjes

  • – Kredi Standarde: Sipas afatit të financimit për produktet kreditore dhe i negociueshëm sipas kërkesës së klientit.

    – Kredi Bullet: Deri në datën e maturimit të depozitës.

Apliko në:

Telefononi pa pagesë:
0800 0800