Union Bank është pranë të gjithë fëmijëve dhe adoleshentëve duke ofruar për ta një paketë speciale produktesh dhe shërbimesh bankare me kushte dhe avantazhe të dedikuara. Ju mund të përfitoni paketën tuaj!

 

Karta Junior është një kartë unike në treg e cila ofrohet nga Union Bank dhe është pjesë e Paketës Junior. 

Me një imazh unik, personalizohet me të dhënat e fëmijës tuaj. Prindi mund të kontrollojë në çdo kohë çdo veprim që kryhet me kartë. 

 

Aplikimi për Kartën Junior
Aplikimi për Kartën Junior realizohet pranë Degëve te Union Bank dhe është e nevojshme prezenca e prindit ose kujdestarit ligjorë që fëmija te pajiset me kartë. Pasi kryeni aplikimin, mund të tërhiqni kartën pas 24 orësh në degën Union Bank.

Duke aplikuar për paketën Junior ju përfitoni:

Llogari Rrjedhëse

 • – Monedha LEK / EUR
  – Hapje llogarie – Pa komision
  – Balancë minimale – Nuk kërkohet
  – Mirëmbajtje llogarie – Pa komision

Llogari kursimi

 • – Balancë minimale – 5,000 Lekë, 50 EUR/USD/CHF/GBP
  – Mirëmbajtje llogarie – Pa Komison
  – Tërheqje /depozitim – Pa komision

  *Llogaria e kursimit ofron Interes mbi gjendjen e vlefshme ditore në llogari.

Llogari kursimi Filizat

 • – Balancë minimale – 10,000 Lekë
  – Mirëmbajtje llogarie – Pa komison
  – Në ditëlindjen e fëmijës – 500 Lekë Bonus
  – Tërheqja e fondeve – Mosha e fëmijës 18 vjeç

  *Interesi ndryshon sipas grup moshës së fëmijës

Karta Junior

 • – Mirëmbajtje Karte – Pa komision
  – Lëshim Karte – 500 LEK/ 5 EUR
  – Monedha e Kartës – LEK / EUR
  – Afati i Kartës – 3 vite

Shërbimi UB Online pa komision

 • – Menaxhim i llogarive vetjake
  – Kryerja e transfertave midis llogarive
  – Njoftim për transaksionet e kryera
  – Kutia e mesazheve për t’u lidhur me bankën
  – Lokalizim në hartë i ATM-ve dhe degëve Union Bank