Karta Visa Debit, është një kartë e cila ofron tarifa dhe kushte preferenciale në limitet e përdorimit në POS dhe E-Commerce. Me këtë kartë ju mund të menaxhoni fondet në llogarinë rrjedhëse për blerje dhe pagesa dhe në të njëjtën kohë të kryeni depozitime në ATM-të Union Bank.
Visa Debit ofron gjithashtu mundësinë për të kryer blerje dhe pagesa në çdo kohë dhe çdo pikë shitjeje (POS) apo blerje Online pa komision brenda dhe jashtë vendit.

Kartë Debiti Visa:

  • Monedha  –  Lek / Eur
  • Komision Vjetor  –  Nuk aplikohet
  • Komision Lëshimi  –  500 Lek / 5 Eur
  • Rinovim Karte  –  500 Lek / 5 Eur
  • Tërheqje në ATM –  Pa Komision
  • Blerje në POS – Pa Komision
  • Blerje Online – Pa Komision

Veprime në POS:

  • Blerje dhe pagesa pa komision brenda dhe jashtë vendit
  • Transaksione pa kontakt
  • Përdorimi i kartës brenda dhe jashtë vendit

Blerje dhe pagesa Online:

  • Blerje dhe pagesa Online pa komision
  • Përdorimi i kartës brenda dhe jashtë vendit

Veprime në UB Online:

  • Pagesa dhe transaksione nga llogaria e lidhur me kartën
  • Verifikim i gjendjes në llogari
  • Verifikim i transaksioneve të fundit

Veprime në ATM-të e Union Bank:

  • Verifikim dhe printim i gjendjes së llogarisë
  • Ndryshim PIN-i sipas dëshirës
  • Tërheqje fondesh
  •  Depozitim fondesh

Si të pajiseni me Kartën Visa Debit?

Aplikimi për Kartën Visa Debit mund të kryhet në degët Union Bank ose  Agjencitë Union Net/ Western Union

Dokumentacioni i kërkuar

Kartë Identiteti ose Pasaportë