GARANCIA BANKARE

Garancia Bankare është një angazhim që merr
përsipër Union Bank, në emër te klientëve të saj, për
të kryer një transaksion në rast se parashikimet nuk
shkojnë siç duhet.

LETËR KREDI

Letër kredia është një detyrim që merr përsipër
banka për kryerjen e një pagese kundrejt plotësimit
të kritereve të përcaktuara.

Ato ofrohen
për:
 • – Pjesëmarrje në tender (Bid Bond)
  – Garanci Performance
  – Garanci me fondet e klientit
  – Garanci me fondet e bankës
  – Garanci brenda apo jashtë vendit

Llojet e
letër kredisë:
 • – Importi
  – Eksporti
  – Me fondet e Bankës
  – Me fondet e klientit