Kredi e shpejtë

Kredia e shpejtë është dizenjuar për të plotësuar nevojat e bizneseve të vogla dhe përdoret për çdo qëllim biznesi.

Kredi per Kapital Qarkullues

Kredia për kapital qarkullues mundëson financim për blerje inventari, pagesa furnitorësh, pagesa taksash si dhe pagesa të tjera afatshkurtra ndaj të tretëve.

Karakteristikat
dhe avantazhet:
 • – Financim deri në 3,000,000 Lek;

  – Afati i kredisë deri në 5 vite;

  – Shpejtësi në vendimarrje;

  – Thjeshtësi në dokumentacion;

  – Nuk nevojitet kolateral.

Karakteristikat
dhe avantazhet:
 • – Financim deri në 14,000,000 Lek, ekuiv.

  EUR/USD.

  – Afati i kredisë deri në 3 vite.

  – Plotësim i nevojave për likuiditet.

  – Thjeshtësi në dokumentacion.

  – Harmonizim i ciklit të biznesit

  – Shlyerja e kredisë me këste të përballueshme nga biznesi.

Kredi për Makineri & Pajisje

Kredia për makineri dhe pajisje ndihmon bizneset për nevojat që mund të kenë për blerje makinerish dhe pajisjesh. Falë kësaj kredie ato mund të zgjerojnë aktvitetin dhe të futin në aktivitet teknologji të reja.

KREDI PËR INVESTIME

Kreditë për investime kanë afate më të gjata dhe janë të përshtatshme për financimin e blerjeve apo ndërtimit të ambienteve të biznesit.

Karakteristikat
dhe avantazhet:
 • – Financim deri në 30,000,000 Lek, ekuiv.

  EUR/USD.

  – Afati i kredisë deri në 6 vite;

  – Përmirësim i teknologjisë së biznesit;

  – Shpejtësi në vendimarrje;

  – Shlyerja e kredisë me këste të përballueshme nga biznesi.

Karakteristikat
dhe avantazhet:
 • – Financim deri në 30,000,000 Lek, ekuiv.
  EUR/USD.
  – Afati i kredisë deri në 8 vite; Nevojitet kolateral.

Na kontaktoni në adresën e-mail: shitje-sme@unionbank.al