KREDIA PËR PANELE FOTOVOLTAIKE

Kredia për panele fotovoltaike është zgjedhja e duhur për biznesin tuaj. Union Bank ju ofron financim për nevojat e biznesit për investime në blerjen dhe instalimin e paneleve fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike me qëllim përdorimin vetjak të biznesit.

Ju
përfitoni:
 • – Financim deri në 1,000.000 Euro;
  – Afat shlyerje deri në 7 vjet;
  – Financim deri në 100% të vlerës së investimit;
  – Interesa preferenciale;
  – Zëvendësim të shpenzimeve të energjisë, me pagesë kësti;

*Për investime deri në 150,000 Euro, hipoteka nuk është kusht.

Dokumentacioni i
nevojshëm:
 • – Dokumentet ligjore të biznesit;
  – Bilanci financiar i dy viteve të fundit
  – Kontrata e sipërmarrjes/shitblerjes së panelit me mënyrën e
  pagesës dhe afatin e implementimit
  – Oferta financiare e detajuar për elementet e sistemit;
  – Certifikata teknike e sistemit fotovoltaik, origjina dhe
  garancia e ofruar;
  – Përllogaritjet e kthyeshmerisë së investimit dhe rendimentit
  të prodhimit.
  – Pagesat e OSHEE për dy vitet e fundit.

Për më shumë informacion, ju ftojmë të na kontaktoni në adresën: shitje-sme@unionbank.al