FINANCIME ME PARTNERË

Union Bank ofron financim 100% për individë të cilët
blejnë produkte/shërbime pranë biznesit tuaj, si:

  • Blerje pajisjesh elektronike ose elektroshtëpiake
  • Blerje artikujsh të ndryshëm
  • Blerje mobiljesh
  • Ndërhyrje dentare, estetike, etj
BASHKËPUNIM ME AZHBR

Union Bank në bashkëpunim prej disa vitesh me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR) mbështet investimet në fushën e Agro-Biznesit, në pajisje dhe linja teknologjie. Ky program subvencionon 70% të normës së interesit për deri në 5 vite të kohëzgjatjes së kredisë.

Avantazhet
dhe përfitimet:
 • – Shuma e financimit deri në 25,000,000 Lekë

  – Monedha e financimit Lek

  – Afati i shlyerjes deri në 5 vjet

  – Nevojitet pasuri e paluajtshme si kolateral

Na kontaktoni në adresën e-mail: shitje-sme@unionbank.al