KREDI ME KËSTE TË ULËTA
PËR NJË JETË PA KUFIZIME

Kredia për shtëpi nga Union Bank është mundësia më e mirë nëse jeni në kërkim të blerjes së një shtëpie. Ne ju ofrojmë kredi me këste të ulëta, duke ju mundësuar një jetë pa kufizime. Mjafton të zgjidhni ofertën që ju përshtatet sipas vlerës dhe afatit që dëshironi.

Perfitoni

 • – Financim deri në 500 mijë Euro (max. 80% e vlerës së kolateralit);

  – Afat maksimal deri në 25 vjet;

  – Sipas monedhës së preferuar LEK, EUR;

  – Financim deri në 80%;

  – Zero burokraci, procedura të shpejta.

Normat e interesit

 • – EUR (oferta 1)

  Duke filluar nga 3.2% fikse në vitin e parë;

  Euribor 1V+4.2% nga viti 2-të e në vazhdim, (min. 5.2%);

 • – LEK (oferta 1)

  5% fiks në vitin e parë;

  Bono Thesari 1V+3.5% nga viti i dytë e në vazhdim (min.5.2%)

 • – EUR (oferta 2)

  Duke filluar nga 4.4% fikse në dy vitet e para;

  Euribor 1V+3.4% nga viti i 3-të e në vazhdim (min. 4.6%);

 • – LEK (oferta 2)

  5.2 % në dy vitet e para;

  Bono Thesari 1V+3.5% nga viti 3-të e në vazhdim (min. 5.2%);

Apliko në:

Telefononi pa pagesë:
0800 0800