Kredia për shtëpi nga Union Bank është mundësia më e mirë nëse jeni në kërkim të blerjes së një shtëpie. Ne ju ofrojmë kredi me këste të ulëta, duke ju mundësuar një jetë pa kufizime. Mjafton të zgjidhni ofertën që ju përshtatet sipas vlerës dhe afatit që dëshironi.

Përfitoni

 • – Financim deri në 500 mijë Euro (max. 80% e vlerës së kolateralit);

  – Afat maksimal deri në 25 vjet;

  – Sipas monedhës së preferuar LEK, EUR;

  – Financim pa bashkëkredimarrës;

  – Zero burokraci, procedura të shpejta.

Normat e interesit

 • – EUR

  Duke filluar nga 4% fikse në dy vitet e para;

  Euribor 1V+3.6% nga viti i 3-të e në vazhdim (min. 4.1%);

 • – LEK

  Duke filluar nga 4.6% fiks në vitin e parë;

  Bono Thesari 1V+3.5% nga viti i dytë e në vazhdim (min. 4.6%)

Apliko në:

Telefononi pa pagesë:
0800 0800