LAJMET E FUNDIT

Marrëveshje mes Union Bank dhe Fondit për Garantimin e Kredive Rurale

Klientët SME në Union Bank tashmë do të kenë më shumë lehtësi në përfitimin e financimeve të nevojshme për zhvillimin dhe rritjen e biznesit të tyre...

 ...kliko per me teper   

Njoftim per mbyllje dega Laç 

Union Bank njofton të gjithë klientët e Degës Laç se në kuadër të një procesi ristrukturimi Dega Laç do të mbyllet duke filluar nga data 27 dhjetor 2019. Aktiviteti i Degës Laç do të transferohet pranë degës Union Bank në qytetin e Fushë-Krujës...

...kliko per me teper 

Rinovimi i kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike

Union Bank informon të gjithë klientët e saj, individë dhe përfaqësuesit ligjorë të shoqërive tregtare, se gjatë vitit 2019 skadojnë kartat e identitetitdhe pasaportat e lëshuara në vitin 2009.

...kliko per me teper

 

 UnionBank ne Media