LAJMET E FUNDIT

UNION BANK ZGJEROHET EDHE MË TEJ

Muaji gusht vjen me lajme të mira për Union Bank. Pas miratimit të Bankës së Shqipërisë dhe pas përfundimit të procedurave pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, ICB është bërë pjesë përbërëse e Union Bank...

...kliko per me teper

Union Bank me Degë të Reja në Tiranë  

Nga gushti 2019 Union Bank futi në shërbim të klientëve të saj në Tiranë tre degë të reja.

...kliko per me teper 

Union Bank 100% aksionere e Bankës Ndërkombëtare Tregtare 

Në vijim të Marrëveshjes së Blerjes së Aksioneve datë 24 dhjetor 2018 dhe aprovimeve paraprake të marra nga Autoriteti i Konkurrencës dhe Banka e Shqipërisë...

...kliko per me teper

Rinovimi i kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike

Union Bank informon të gjithë klientët e saj, individë dhe përfaqësuesit ligjorë të shoqërive tregtare, se gjatë vitit 2019 skadojnë kartat e identitetitdhe pasaportat e lëshuara në vitin 2009.

...kliko per me teper

UnionBank ne Media