LAJMET E FUNDIT ...

Takimi Manaxherial i Union Bank

Në datën 2 Qershor 2018 Union Bank organizoi takimin periodik manaxherial në ambientet e hotelit Mak Albania në Tiranë. Ne takim morën pjesë stafi drejtues i Bankës, drejtorët e degëve dhe shefat e operacioneve.

...kliko per me teper

Kreditë Union Bank mund të paguhen edhe pranë agjencive Union Net-Western Union

Union Bank njofton se duke filluar nga data 26 Mars 2018, klientët kredimarrës individë kanë një mundësi më tepër për të paguar në kohë dhe pa vonesë këstin e tyre të kredisë....

...kliko per me teper

Union Bank i bashkohet aksionit të gjelbërimit në Elbasan

Union Bank mbështeti aksionin e nisur në qytetin e Elbasanit “Mbill pemën tënde” duke kontribuar në rritjen e numrit të pemëve të reja...

...kliko per me teper

 Union Bank merr 5 milionë euro linjë kredie nga EBRD, për financimin e tregtisë

Duke synuar të rrisë aktivitetin e financimit të tregtisë, Union Bank i është bashkuar Programit të Lehtësimit të Tregtisë (TFP) të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD). 

...kliko per me teper

 
UnionBank ne Media