Jeni duke menduar të rinovoni shtëpinë, të bëni pushimet e ëndrrave apo të studioni jashtë vendit?
Me Kredinë Konsumatore nga Union Bank ju mund të bëni realitet çdo dëshirë tuajën.

Përfitoni

 • – Financim deri në 3 milion Lekë
  – Afat maksimal deri në 7 vjet
  – Këste fikse gjatë gjithë periudhës së kredisë
  – Aprovim i menjëhershëm

Normat e interesit

 • Dy ose më shumë kredimarrës

  – 8.5% për kredi me afat deri në 5 vjet
  – 9% për kredi me afat deri në 7 vjet

  Kredimarrës i vetëm

  – 9 % për kredi me afat deri në 5 vjet
  – 9.5% për kredi me afat deri në 7 vjet

Dokumentacioni i nevojshëm

 • – Çertifikatë familjare ose librezë/faturë utilitetesh.

  – Dokumenta që vërtetojnë të ardhurat.

Aplikoni tani për një Kredi Konsumatore në degët tona ose direkt online.