KREDIA AGRO FINANCOJMË
ZINXHIRIN E
AGROBIZNESIT

Union Bank ofron financim për zinxhirin e agrobiznesit, duke mbështetur me kushtet më të favorshme të gjithë aktorët e sektorit agro në vend. Ju ftojmë të aplikoni për kredi sipas produkteve kreditore të përshtatura për agrogrumbulluesit, fermerët, agroprodhuesit dhe agrotregtuesit.

KREDIA AGROQARKULLIM

Për të gjithë agrogrumbulluesit, Union Bank ofron Kredinë Agroqarkullim e cila mundëson realizimin e pagesave në kohë për fermerët tuaj, si dhe krijimin e aksesit të duhur për ta për të investuar në zgjerimin e serave.

Përfitoni:
 • – Kredi ose Overdraft deri në 60 milion Lekë;
  – Afati i shlyerjes së kredisë deri në 3 vjet;
  – Këste sezonale sipas arkëtimeve dhe pagesave të biznesit;
  – Limit i aprovuar për fermerët tuaj më të mirë për të marrë kredinë Agroshpejt.

KREDIA AGROSHPEJT

Për të gjithë fermerët Union Bank ofron Kredinë Agroshpejt e cila ju mundëson mbulimin e shpenzimeve për të realizuar mbjelljet sezonale. Zgjeroni biznesin tuaj dhe rrisni fitimet duke prodhuar më shumë produkte cilësore dhe konkuruese në treg.

Përfitoni:
 • – Financim deri në 2,000,000 Lekë;
  – Afati i shlyerjes së kredisë deri në 18 muaj;
  – Nuk kërkohet garanci;
  – Këste kredie të përshtatura sipas ciklit dhe sezonit të arkëtimeve të fermerëve.

KREDIA AGROINVEST

Për të gjithë ju agroprodhues dhe agrotregtues, nëpërmjet financimit ofrojmë mundësinë të investoni në zgjerimin e serave, linjave të prodhimit apo mekanikës bujqësore.

Përfitoni:
 • – Financim deri në 60 milion Lekë;
  – Afati i shlyerjes së kredisë deri në 10 vjet;
  – Mënyra e pagesës sipas sezonalitetit dhe pagesave.
  – Nëse jeni përfitues i skemave IPARD apo AZHBR përfitoni kushte të favorshme financimi.

Për më shumë informacion, ju ftojmë të na kontaktoni në adresën: shitje-sme@unionbank.al