Union Bank është një institucion i qëndrueshëm dhe i fuqishëm financiar. Ne ofrojmë një ambient dhe kulture pune ku ju mund të realizoni ambiciet tuaja. Nëse jeni të rinj kuriozë apo profesionistë të etur për të ndërtuar më tej karrierën tuaj, ejani dhe punoni me Union Bank.

Prandaj dhe ju ftojmë të njiheni me pozicionet vakante dhe të shprehni interesin tuaj duke aplikuar në një nga pozicionet e listuara. Nëse nuk e gjeni veten tuaj në asnjë nga vendet e lira, por dëshironi të jeni pjesë e Union Bank, ju ftojmë të dërgoni aplikimin tuaj duke klikuar Aplikime të lira.

Drejtues i Njësisë së Buxhetimit dhe Analizave

Qëllimi i përgjithshëm i punës: Përgjegjës për procesin e buxhetimit në Bankë. Analist/e kryesore e zhvillimeve financiare të Bankës dhe të dhënave. Përgjegjësitë kryesore: Udhëheq proçesin e planifikimit dhe buxhetimit institutional, nga faza e përgatitjes deri në analizën aktuale kundrejt buxhetit. Analizon në detaje variancat fakt-buxhet si dhe trendin e zhvillimeve financiar të Bankës. Kryen…

Shërbim Klienti në zonën e Arkës, Degët Tiranë

Union Bank është një bankë private me kapital 100% shqiptar me aksioner kryesor UFT. Që prej fillimit të aktivitetit në 2006, Union Bank ka shënuar rritje domethënëse në tregun bankar duke arritur mbi 600 milion EUR asete. Nëpërmjet një rrjeti prej 32 degësh dhe mbi 50 ATM, banka u shërben me mijëra klientëve që i…

Shërbim Klienti në zonën e Arkës, Dega Berat

Union Bank është një bankë private me kapital 100% shqiptar me aksioner kryesor UFT. Që prej fillimit të aktivitetit në 2006, Union Bank ka shënuar rritje domethënëse në tregun bankar duke arritur mbi 600 milion EUR asete. Nëpërmjet një rrjeti prej 32 degësh dhe mbi 50 ATM, banka u shërben me mijëra klientëve që i…