Pagesat automatike janë mjeti i duhur për të qenë gjithmonë korrekt me shlyerjen e faturave tuaja mujore të utiliteteve. Shmangni radhët dhe kohën e humbur nëpër sportele…

Përfitoni

  • Na vizitoni në njërën nga degët tona dhe autorizoni bankën për kryerjen e pagesave tuaja në mënyrë automatike.
    Çdo muaj, në datën e caktuar banka do të kujdeset për pagimin automatik të faturave tuaja të: OSHEE, UKT, telefonisë,e shumë të tjera.