Thesaret e vërteta rriten aty ku është zemra!
Eja dhe depozito kursimet e tua në Union Bank dhe përfito interesa deri në 4.25% në Euro dhe 6% në LEK.

Kjo depozitë ju mundëson përfitim interesi çdo vit dhe fleksibilitet në tërheqjen e fondeve në çdo moment që do të keni nevojë, pa i humbur interesat e fituar.

Avantazhet

  • Interesi rritet në mënyrë progresive çdo vit duke arritur maksimumin 4.25% në EUR dhe 6% në LEK, në vitin e pestë.
  • Përfito interesa në fund të çdo viti, duke marrë frytet e investimit çdo vit.
  • Depozita mund të mbyllet para afati duke përfituar interesin e fituar deri në atë moment.
  • Kontroll i depozitës në çdo kohë nga UB Online
  • Siguri për fondet tuaja

Ku mund ta çel depozitën?

Ju mirëpresim në çdo degë Union Bank, ku stafi ynë do t’ju shërbejë me profesionalizëm.
Për të mësuar më shumë mbi produktet e depozitave që Union Bank ofron shfletoni buletinin e normave të interesit.

Depozitat në Union Bank sigurohet deri në shumën 2,500,000 (dy million e pesëqind mijë Lekë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

  TË DHËNAT E APLIKIMIT