Union Bank është pranë të gjithë studentëve, duke ofruar për ta një paketë speciale produktesh dhe shërbimesh bankare me kushte dhe avantazhe të favorshme. Ju mirëpresim të përfitoni paketën tuaj!

Perfitoni

 • – Llogari rrjedhëse për të menaxhuar çdo mbështetje financiare nga prindërit, të afërmit apo çdo shpenzim që do të kryeni, ku ju ofrojmë:

  0 komision për hapje dhe mirëmbajtje llogarie.

  0 komision për depozitim apo tërheqje në llogari.

  0 depozitim pë hapje llogarie.

  – Kartë debiti Mastercard Contactless me komision 500 Lek njëherë në 3 vjet. Kryeni pagesa pa komision në çdo dyqan brenda dhe jashtë vendit, si dhe blerje online.

  – Llogari kursimi, për depozitim” të kursimeve tuaja me 0 komision për hapje llogarie dhe balancë minimale: 5,000 Lekë, 50 EUR/USD/CHF/GBP

  – Online banking me UB Online pa komision, nëpërmjet së cilës mund të menaxhoni llogaritë tuaja, të kryeni pagesën e shkollës, të qirasë apo paguani faturat e ujit, energjisë, internetit dhe telefonit.

  – Kredi konsumatore për studentë me 1% zbritje nga norma standarde e interesit për financimin e studimeve tuaja Bachelor dhe Master. Ofrojmë financim brenda ditës dhe pa asnjë burokraci.