Union Bank është pranë të gjithë studentëve, duke ofruar për ta një paketë speciale produktesh dhe shërbimesh bankare me kushte dhe avantazhe të favorshme. Ju mirëpresim të përfitoni paketën tuaj!

Karta e Studentit 2 në 1 është një kartë unike në treg e cila ofrohet nga Union Bank dhe është pjesë e Paketës për Studentë. Kjo kartë është njëkohësisht kartë debiti dhe kartë studenti dhe ofron të gjitha avantazhet dhe çmimet preferenciale si pjesë e programit të Kartës së Studentit.

Aplikimi për Kartën e Studentit 2 në 1
Realizohet pranë Universiteteve të Tiranës ose në Agjencinë e Rinisë (pranë Torre Drin). Pasi kryeni aplikimin, ju mund të paraqiteni në degën e Union Bank më pranë universitetit tuaj për të përfituar Kartën Financiare të Studentit dhe produktet e tjera të paketës për Studentë pa asnjë komision.
Zbuloni të gjitha benefitet e Paketës për Studentë:

Llogari Rrjedhëse

 • ⦁ Monedha LEK / EUR
  ⦁ Hapje llogarie – pa komision
  ⦁ Balancë minimale – nuk kërkohet
  ⦁ Mirëmbajtje llogarie – pa komison

Llogari kursimi

 • ⦁ Balancë minimale –5,000 Lekë, 50 EUR/USD/CHF/GBP
  ⦁ Mirëmbajtje llogarie –pa komison
  ⦁ Fitoni interes mbi gjendjen e vlefshme ditore në llogari.
  ⦁ Tërheqje dhe depozitim në llogari –pa komision

Karta e Studentit 2 në 1

 • ⦁ Lëshim Karte – pa komision
  ⦁ Mirëmbajtje Karte – pa komision
  ⦁ Karta ofrohet ne monedhën LEK dhe EUR.
  ⦁ Kryeni pagesa pa komision në çdo dyqan brenda dhe jashtë vendit, si dhe blerje online.
  *Për raste të tjera kur nuk ka marrëveshje me një insititucion arsimore, karta e Debitit Mastercard Contactless aksesohet thjeshtë, me komision prej vetëm 500 Lek njëherë në 3 vjet.

Shërbimi UB Online pa komision

 • ⦁ Pagesa e Shkollës
  ⦁ Menaxhim i llogarive vetjake
  ⦁ Kryerja e pagesave utilitare
  ⦁ Kryerja e transfertave midis llogarive
  ⦁ Njoftim për transaksionet e kryera
  ⦁ Kutia e mesazheve për t’u lidhur me bankën
  ⦁ Lokalizim në hartë i ATM-ve dhe degëve Union Bank

Kushte preferenciale në pagesa

 • ⦁ Pagesa e shkollës kryhet me kosto të reduktuar në çdo degë ose nëpërmjet UB Online.
  ⦁ Për pagesa kryhet në sportel-komision 50 Lek
  ⦁ Për pagesa që kryhen në UB Online-pa komision

Kredi Konsumatore

 • ⦁ Kredi konsumatore për studentë me 1% zbritje nga norma standarde e interesit për financimin e studimeve Bachelor dhe Master.
  ⦁ Ofrojmë financim brenda ditës dhe një proces të shpejtë.