Furnizim dhe instalim sisteme sigurie për nevojat e Union Bank

Union Bank ju fton të merrni pjesë në procesin e Prokurimit “ Furnizim dhe instalim sisteme sigurie për nevojat e Union Bank”.

Blerje Produkte të ndryshme IT

Union Bank ju fton të merrni pjesë në procesin e Prokurimit “Blerje Produkte të ndryshme IT”. Bashkangjitur do të gjeni Ftesën për Ofertë, ku në Aneksin Nr. 2 janë specifikimet për produktet e kërkuara. Jeni të mirëpritur të mundësoni propozimin tuaj deri në datën 25 Prill 2023.

Provision of E-Signature solution for Union Bank

Union Bank invites all companies to participate in the tender process for “Purchase and Implementation of Electronic Signature Solution.”