Provision of E-Signature solution for Union Bank

Union Bank invites all companies to participate in the tender process for “Purchase and Implementation of Electronic Signature Solution.”

FTESË PËR OFERTË “Përzgjedhje Kompani për furnizim vendosje Sisteme dhe pajisje Kondicionimi për nevojat e Bankës“

Union Bank fton të gjitha kompanitë që ofrojnë sisteme dhe pajisje kondicionimi në procedurën e tenderimit për “Përzgjedhje kompani per furnizim vendosje sistem kondicionimi dhe kondicionerë per nevojat e Bankës. Afati për dorëzimin e propozimit është data 3 Shkurt 2023.”

FTESË PËR OFERTË “Përzgjedhje Kompani për realizim punime për hapje / rikonstruksion të degëve të Bankës“

Union Bank fton të gjitha kompanitë që ofrojnë punime ndërtimore, elektrike, mobilje etj. në procedurën e tenderimit për “Përzgjedhje kompani për realizim punime për hapje / rikonstruksion të degëve të Bankës. Afati për dorëzimin e propozimit është data 3 Shkurt 2023.”

FTESË PËR OFERTË “SHËRBIM TAXI NË QYTETIN E TIRANËS”

Union Banka ka shpallur procedurën e Prokurimit për “Shërbim Taxi në Qytetin e Tiranës”. Bashkangjitur do të gjeni Ftesën për Ofertë, ku janë dhënë kërkesat teknike dhe financciare për këtë procedurë Afati për sjelljen e propozimit është data 28 Dhjetor 2022.

FTESË PËR OFERTË “CRM PLATFORM”