Përfito deri në 15% zbritje për çdo blerje në Rivaldi Watches.

Union Bank në bashkëpunim me Rivaldi Watches, ofron për të gjithë kartëmbajtësit e Union Bank 10-15% zbritje në çmim për çdo artikull të blerë në këto dyqane. E dini si mund të përfitoni nga kjo ofertë? Vizitoni një nga dyqanet e Rivaldi Watches në Tiranë, në adresat:

• Dyqani “Rivaldi Watches” tek ish Blloku;

• Dyqani “Rivaldi Watches” tek sheshi Wilson;

Kur të paraqiteni në arkë për të paguar, informojeni punonjësen se jeni klient i Union Bank dhe produktin e përfitoni me zbritje në çmim. Zbritja përfitohet vetëm nëse pagesën e faturës do ta kryeni më një nga kartat e kreditit apo të debitit të Union Bank.
Union Bank dhe Rivaldi Watches ruajnë të drejtën e ndërprerjes ose ndryshimit të kushteve të kësaj oferte në çdo kohë.