Përfito deri në 15% zbritje për çdo blerje në Premium Watches & Jewelry

Union Bank në bashkëpunim me Premium Watches & Jewelry, ofron për të gjithë kartëmbajtësit e Union Bank  10%- 15% zbritje në çmim për çdo artikull të blerë në këtë rrjet dyqanesh. E dini si mund të përfitoni nga kjo ofertë? Vizitoni një nga dyqanet e Premium Watches & Jewelry në Tiranë, në adresat:

•Qendra Tregtare “Ring”, Rr. “Muhamet Gjollesha”;

•Qendra Tregtare “Toptani”, Rr. “Abdi Toptani”;

Kur të paraqiteni në arkë për të paguar, informojeni punonjësen se jeni klient i Union Bank dhe produktin e përfitoni me zbritje në çmim. Zbritja përfitohet vetëm nëse pagesën e faturës do ta kryeni më një nga kartat e kreditit apo të debitit të Union Bank.

Union Bank dhe Premium Watches & Jewelry ruajnë të drejtën e ndërprerjes ose ndryshimit të kushteve të kësaj oferte në çdo kohë.