TË DUHET
NJË KREDI?
Nëpërmjet shërbimit
aplikoni dhe merrni aprovim menjëherë, pa qenë nevoja të vini në bankë. 

SI?

Plotësoni dhe dërgoni të dhënat e kërkuara dhe një punonjës i Union Bank do t’ju kontaktojë menjëherë

  APLIKIM KREDIE PËR INDIVIDË

  PLOTËSONI TË DHËNAT

  KREDI

  TË DHËNA MBI KREDINË
  TË DHËNAT E APLIKANTIT  Aplikimi i plotë është falkutativ

  Kliko këtu për të shkarkuar formularin në PDF