Per cdo problem qe ndeshni gjate perdorimit te sherbimit UB Online, apo per pyetje qe mund te keni,
 lutemi te:

● Konsultoheni me manualet dhe udhezuesit e vendosura ne rubriken Internet Banking - Manuale;

● Dergoni nje e-mail ne This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

● Paraqiteni problematiken tuaj ne rubriken Ankesa ne faqen e
   bankes ne linkun http://www.unionbank.al/ankesa;

● Kontaktoni me deget e bankes sipas kontakteve qe dispononi apo te publikuara
   ne http://www.unionbank.al/vendndodhja;

● Drejtohuni ne degen me te afert te Union Bank;

● Telefononi sherbimin Call Center ne numrat (+355) 04 2389111/ 2248938/ 2274630;