Sipërfaqe Bodrum: 130 m2, 145.6 m2

Vlera totale Bodrum: 1,780,000 Lekë, 1,990,000 Lekë

Sipërfaqe Njësi: 255 m2, 262 m2

Vlera totale Njësi: 10,400,000 Lekë, 10,700,000 Lekë

Vendodhja: Lagja “28 Nëntori”, Vlorë

Kliko këtu për më shumë