Sipërfaqe: 3,983 m2; 3,744 m2; 1,687 m2;

Vlera totale: 3,800,000 Lekë; 2,900,000 Lekë; 1,100,000 Lekë;

 Vendodhja: Divjakë, Lushnjë

 

Kliko këtu për më shumë