Per cdo problem qe ndeshni gjate perdorimit te sherbimit UB Online, apo per pyetje qe mund te keni, lutemi te:

Konsultoheni me manualet dhe udhezuesit e vendosura në rubriken Internet Banking – Manuale

Dergoni nje e-mail në
UBOnline@unionbank.al

Paraqiteni problematikën tuaj në rubrikën Ankesa në faqen e bankës në linkun http://www.unionbank.al/ankesa

Kontaktoni me deget e bankes sipas kontakteve qe dispononi apo te publikuara ne http://www.unionbank.al/vendndodhja

Telefononi sherbimin Call Center ne numrat
(+355) 04 2389111/ 2248938/ 2274630