Union Bank operon prej më shumë se 16 vitesh në tregun shqiptar e pozicionuar si një bankë e shëndetshme dhe e qëndrueshme ku nëpërmjet një rrjeti të gjerë prej 32 degësh dhe 60 ATM në qytetet më kryesore të Shqipërisë, u shërben me profesionalizëm mbi 185,000 klientëve. Prej fillimit të aktivitetit në vitin 2006, banka ka shënuar një rritje domethënëse në tregun bankar duke arritur mbi 650 milion Euro asete.

Union Bank ofron një kulturë pune ku vlerësohet diversiteti, ku çdo pjesëtar i skuadrës është shumë i rëndësishëm për suksesin e biznesit prandaj impenjohemi maksimalisht të krijojmë një ambient motivues, gjithëpërfshirës dhe me shanse të barabarta zhvillimi. Gjithashtu ne investojmë në mënyrë të vazhdueshme në trajnimin dhe zhvillimin e punonjësve për të ofruar një eksperiencë të shkëlqyer bankare për klientët tanë.

Ne vlerësojmë profesionistët e kualifikuar, besnik dhe të përkushtuar si asetin tonë më të çmuar prandaj në kuadër të zgjerimit të Divizionit IT ju ftojmë të aplikoni për tu bërë pjesë e skuadrës në pozicionin:

Senior Administrator Sistemi

Detyrat dhe Përgjegjësitë kryesore:

 • Administron dhe mirëmban serverat në platformat Windows dhe Linux;
 • Administron dhe mirëmban platformën Microsoft/Office 365;
 • Dizenjon dhe administron virtualizimin e sistemeve në Windows dhe Linux;
 • Dizenjon dhe mirëmban sistemet në ambientet e vazhdimësisë së biznesit;
 • Administron arkivat afatshkurtra dhe afatgjata të databazave dhe skedarëve;
 • Mban të gjitha sistemet në administrim në versione të rifreskuara në aspektin funksional dhe atë të sigurisë;
 • Përcakton parametrat optimale të sigurisë në sistemet në administrim;
 • Kryen rol mbështetës për administratorin e rrjeteve;

Profili Individual:

 •    Diplomë Universitare në degën Informatikë, Elektronikë ose fusha të tjera të ngjashme;
 •    Minimumi 5 vite eksperiencë në administrimin e sistemeve Linux dhe Microsoft Windows;
 • Eksperiencë me sistemet virtuale;
 • Eksperiencë me ‘Bakup & Tape Libraries’;
 • Çertifikatë për System Administrator ose System Engineer në Unix dhe Microsoft përbën avantazh;
 • Eksperiencë me shell scripts, PHP, Python or Perl;
 •    Eksperiencë me infrastrukturën e rrjeteve (konfigurime Firewall, WAN, Wireless). Çertifikime në teknologjinë CISCO përbën avantazh;

Aftësi të tjera:

 •   Aftësi shumë të mira të komunikimit,  i/e prirur  të ndërtojë marrëdhënie kontruktive me kolegët; 
 •   I/E aftë të përballoje volumin e punës dhe proaktiv;
 •   I/E aftë të punojë në grup dhe të përballojë disa detyra njëkohësisht;
 •   Aftësi shumë të mira në zgjidhjen e problemeve, aftësi organizuese shumë të mira të punës, dhe i/e vëmendshëm ndaj detajeve;
 •   I/E aftë të punojë në projekte në grup, sens të lartë përgjeshshmërie dhe me iniciativë për proceset e punës;
 •   Njohuri të avancuara të gjuhës Angleze.

Personat e interesuar për pozicionin duhet të dërgojnë brenda datës 31 Gusht 2023:

 • CV
 • Letër “Shprehje Interesi” për Pozicionin

Dokumentat duhet të dërgohen në adresën e-mail: humanresources@unionbank.al

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Union Bank sh.a. deklaron se i përpunon të dhënat personale të aplikanteve mbështetur në Ligjin Nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe Udhëzimin Nr.42 datë 22.07.2014 “Për përpunimin e të dhënave personale të kandidatëve për punë”. Të dhënat personale të aplikanteve janë kryesisht të dhënat e deklaruara nga ata vetë në CV-ve të tyre, gjithashtu dhe të dhënat e marra nga dokumentet e tjera të paraqitura nga ata.

Union Bank sh.a. ka marrë masat organizative dhe teknike të nevojshme me qëllim për të garantuar sigurinë e të dhënave personale që përpunon. Vetëm personeli i autorizuar ka akses në të dhënat personale që përpunon Union Bank sh.a. dhe ky personel ka për detyre të ruajë konfidencialitetin e të dhënave sensitive.

Individët që aplikojnë pranë Union Bank sh.a. pranojnë dhe janë në dijeni se të dhënat e tyre personale do të përpunohen siç përshkruhet me sipër.

Aplikantët kanë të drejtë të kërkojnë korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale të tyre. Për të ushtruar këtë të drejtë ata duhet të kontaktojnë në humanresources@unionbank.al.