Union Bank mbështet Spitalin e Kukësit

Union Bank mbështeti spitalin e qytetit te Kukësit duke financuar blerjen e disa aparaturave per pediatrinë e spitalit dhe te stolave të pritjes për ambientet e përbashkëta të kompleksit spitalor.Union Bank merr cdo dite falenderime të përzemërta nga qytetarë dhe pacientë, të cilët më parë qendronin në këmbë me kohë të zgjatur në korridoret e spitalit.

Ky projekt së bashku me 40 kompjutera te dhuruar për shkollat e Kukësit, dëshmojnë perfshirjen e vazhdueshme të Union Bank ne përmirësimin e kushteve të arsimit dhe te shëndetësisë në qytetin e Kukesit.