Me Union Bank, paratë tuaja mund ti transferoni kudo, më lehtë, më shpejtë dhe më lirë.
Perfitoni avantazhet e të qenit Klient i Union Bank.
Në degët tona, me ndihmën e një stafi të kualifikuar, ose direkt nepermjet shërbimit UB online ju mund te kryeni:

 

   Transferta brenda Union Bank

 

Komisioni i Transfertes

Brenda llogarive personale 0 komision.

Drejt llogarive të klientëve të tjerë brenda bankës 40 Lek/transaksion. Përjashtohen veprimet valutore apo veprimet që nuk mund të kryhen nëpërmjet e-banking.

   
Datë Valuta Brenda së njejtës ditë pune
   

Dokumentat e kërkuara

Urdher xhirimi i firmosur nga klienti bashkë me të dhënat e përfituesit
   

Monedhat e pranuara

Lek, USD, EUR, CHF, GBP ( Ofrojmë edhe kurse preferenciale për këmbimet në valutë)
   Transferta në bankat e tjera brenda vendit.

 

 

 

 

Komisioni i transfertës në nisje

Në Lek :

Deri në 1,499,000 Lek - 500 Lek në sportel, 250 Lek nëpërmjet e-banking për shuma mbi 20, 001 Lek dhe pa komision për shuma deri në 20,000 Lek.

Mbi 1,500,000 Lek - 1,500 Lek në sportel, 750 Lek nëpërmjet e-banking për shuma mbi 20, 001 Lek dhe pa komision për shuma deri në 20,000 Lek.

Në Valutë (+ 2 Ditë)                                                             2 për mijë, Min 20 - Max 200 Eur/Usd/Gbp/Chf, në         sportel                                                                                 1 për mijë, Min 10-Max 150 Eur/Usd/Gbp/Chf, nëpërmjet    e-banking.

Në Valutë (Ekspres, brenda ditës)                                        2.3 për mijë, Min 25-Max 250 Eur/Usd/Gbp/Chf, në            sportel                                                                                  2 për mijë, Min 20 - Max 200 Eur/Usd/Gbp/Chf,                  nëpërmjet  e-banking.

   

 

Komisioni i transfertës në mbërritje

Në Lek :
Deri në 1,499,000 Lek - Pa komision.
Mbi 1,500,000 Lek - Pa komision.

Në Valutë -
1 për mije, Min 5 Eur, Max 50 Eur.

   
   
   
   
   Transferta jashtë vendit.

 

 

Komisioni i transfertës në nisje

Në Valutë (+ 2 Ditë)

2 për mijë, Min 20 - Max 200 Eur/Usd/Gbp/Chf, në sportel            1 për mijë, Min 10 - Max 150 Eur/Usd/Gbp/Chf, nëpërmjet e-banking.

Në Valutë (Ekspres, brenda ditës)

2.3 për mijë, Min 25-Max 250 Eur/Usd/Gbp/Chf, në sportel           2 për mijë, Min 20 - Max 200 Eur/Usd/Gbp/Chf, nëpërmjet e-banking.

   

Komisioni i transfertës në mbërritje

1 për mije, Min 5 Eur, Max 50 Eur.
   
Dokumentat e kërkuara Urdhër I firmosur nga klienti së bashku me të dhënat e përfituesit ( IBAN, SWIFT, Adresë etj
   
Monedhat e pranuara Eur, Usd, GBP, CHF ( Ofrojmë dhe kurse preferenciale për këmbimet )
   Transferta ekspres në të gjithë botën me Western Union.

 

Union Bank, në bashkëpunim me Unionin Financiar te Tiranës ofron tashme prej tre vjetësh në rrjetin e degëve te saj dhe shërbimin “Western Union”.

 

Nëpërmjet këtij shërbimi, Ju mund të transferoni para, kudo që të ndodheni, duke përfituar nga facilitetet dhe shpejtësia që ofrohet nga Rrjeti më i madh i transfertave në Botë. Kjo, shoqëruar me mikpritjen dhe gadishmërinë që ofrohet nga një staf i orientuar dhe specializuar më së miri.

Për më shumë informacion rreth këtij shërbimi (klikoni këtu)

 

Për t’u informuar rreth kushteve te punes dhe bankave tona korrespondente (klikoni ketu)