Me Union Bank, paratë tuaja mund ti transferoni kudo, më lehtë, më shpejtë dhe më lirë.
Perfitoni avantazhet e të qenit Klient i Union Bank.
Në degët tona, me ndihmën e një stafi të kualifikuar, ose direkt nepermjet shërbimit UB online ju mund te kryeni:

 

   Transferta brenda Union Bank

 

Komisioni i Transfertes Pa komision
   
Datë Valuta Brenda të njëjtës ditë pune
   
Dokumentat e kërkuara Urdhër i firmosur i klientit bashke me te dhënat e përfituesit
(emer mbiemer, nr i llogarisë)
   
Monedhat e pranuara Lek, Eur, Usd, Gbp, Chf.
(ofrojme kurse preferenciale këmbimi
në rast transferte në monedhë të ndryshme).
   Transferta në bankat e tjera brenda vendit.

 

Komisioni i Transfertes Ne lek : 0.15%, (min 400 Lek, max 3,000 Lek)
Ne valute: 0.2%, (min 20 Eur, max 200 Eur)
   
Datë Valuta Sipas kërkesës:
Në lek: 0 – 1 ditë pune
Në valutë: 0 – 2 ditë pune
(transferta urgjente kushton nga 40 – 300 Eur)
   
Dokumentat e kërkuara Urdhër i firmosur i klientit, bashke me të dhënat e përfituesit
( numuri IBAN, kodi SWIFT, etj)
   
Monedhat e pranuara Lek, Eur, Usd, Gbp, Chf.
(ofrojme kurse preferenciale këmbimi në rast transferte në monedhë të ndryshme).
   Transferta jashtë vendit.

 

Komisioni i Transfertes Ne valute: 0.2% (min 20 Eur, max 200 Eur)
   
Datë Valuta Sipas kërkeseës:0 – 2 ditë pune
(transferta urgjente kushton nga 40 – 300 Eur)
   
Dokumentat e kërkuara Urdhër i firmosur i klientit bashke me të dhënat e përfituesit
(numuri IBAN, kodi SWIFT, dokumenta justifikues, etj)
   
Monedhat e pranuara Lek, Eur, Usd, Gbp, Chf.
(kurse preferenciale këmbimi në rast transferte në monedhë të ndryshme).
   Transferta ekspres në të gjithë botën me Western Union.

 

Union Bank, në bashkëpunim me Unionin Financiar te Tiranës ofron tashme prej tre vjetësh në rrjetin e degëve te saj dhe shërbimin “Western Union”.

 

Nëpërmjet këtij shërbimi, Ju mund të transferoni para, kudo që të ndodheni, duke përfituar nga facilitetet dhe shpejtësia që ofrohet nga Rrjeti më i madh i transfertave në Botë. Kjo, shoqëruar me mikpritjen dhe gadishmërinë që ofrohet nga një staf i orientuar dhe specializuar më së miri.

Për më shumë informacion rreth këtij shërbimi (klikoni këtu)

 

Për t’u informuar rreth kushteve te punes dhe bankave tona korrespondente (klikoni ketu)