Sipërfaqja e truallit 1: 722 m2

Sipërfaqja e ndërtesës 1(1 kat, magazine): 110 m2

Ҫmimi: 3,900,000 Lekë

 

Sipërfaqja e truallit 2: 2,300 m2

Siperfaqja e ndërtesës 2(1 kat, magazine): 518.0 m2

Ҫmimi: 8,800,000 Lekë

Kliko këtu për më shumë