Ne kuader te zgjerimit te rrjetit te ATM per te qene prezent sa me afer nevojave te klienteve te saj,
Union Bank ka vendosur te instaloje ATM offsite …