"Kerkese per oferte blerje ASA FirePOWER"

Union Bank sot me date 22.05.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “DT - kerkese per oferte blerje ASA FirePOWER -Per publikim.pdf". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.   

Data e publikimit: 22-05-2018


"Kerkese per oferte Karburant"

Union Bank sot me date 25.04.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “Kerkese per oferte Karburant". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.   

Data e publikimit: 25-04-2018


Blerje "Realizim Sistem Kondicionimi  Dega Kinostudio"

Union Bank sot me date 20.04.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “Realizim Sistem Kondicionimi  Dega Kinostudio". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.   

Data e publikimit: 20-04-2018


Blerje "Sisteme IBM"

Union Bank sot me date 20.04.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “Sisteme IBM". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.   

Data e publikimit: 20-04-2018


Blerje "CISCO Catalyst, ASA"

Union Bank sot me date 20.04.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “CISCO Catalyst, ASA". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.   

Data e publikimit: 20-04-2018


  Blerje “ Blerje GSM Voip Gateway “ Blerje GSM Voip Gateway

Union Bank sot me date 18.04.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “ Blerje GSM Voip Gateway". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 18-04-2018


Blerje “ CISCO AnyConnect VPN License 25 Users/ 3 YR  “ 

Union Bank sot me date 17.04.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “ Blerje CISCO AnyConnect VPN License 25 Users/ 3 YR". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 17-04-2018


 

Blerje Makina Te Perpunimit Te Kartemonedhave

Union Bank sot me date 27.03.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “ Blerje Makina Te Perpunimit Te Kartemonedhave". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.   

Data e publikimit: 27-03-2018 


Blerje RAM DDV 8 GB 1600 MHz & HDD 160 GB SATA SSD 

Union Bank sot me date 21.03.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “ Blerje RAM DDV 8 GB 1600 MHz & HDD 160 GB SATA SSD". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.   

Data e publikimit: 21-03-2018 


Blerje Telefon VOIP Grandstream 1625 

Union Bank sot me date 21.03.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “Blerje Telefon VOIP Grandstream 1625". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.   

Data e publikimit: 21-03-2018 


Blerje UPS 8000 W 

Union Bank sot me date 21.03.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “ Blerje UPS 8000 W". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.                

Data e publikimit: 21-03-2018


Oferte “BLERJE BATERI UPS 12 V 9 A“ 

Union Bank sot me date 21.03.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “BLERJE BATERI UPS 12 V 9 A". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.                                                                                                                                                                                                                                                                            Data e publikimit: 27-02-2018


 Ftese per Oferte per "BLERJE BARCODE READER"


Union Bank sot me date 11.01.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte Blerje Barcode Reader” REF:KPO-01-18-BARCODE. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 11-01-2018


Ftese per Oferte per "Sherbim i Transportit te Vlerave Monetare"


Union Bank sot me date 26.10.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte Sherbim i Ruajtjes fizike” REF:KPO-10-17-SIG-SHRF. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

 

Data e publikimit: 27-10-2017 


Ftese per Oferte per "Sherbim i Ruajtjes fizike"


Union Bank sot me date 26.10.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte Sherbim i Ruajtjes fizike” REF:KPO-10-17-SIG-SHRF. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 27-10-2017


 

Ftese per Oferte per “KERKESE PER PROPOZIME PER PROJEKTIM, FURNIZIM DHE VENDOSJE SISTEME KONDICIONIMI DHE KONDICIONERE"


Union Bank sot me date 10.10.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “KERKESE PER PROPOZIME PER PROJEKTIM, FURNIZIM DHE VENDOSJE SISTEME KONDICIONIMI DHE KONDICIONERE”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 10-10-2017


Ftese per Oferte per “BLERJE LICENSA PER SERVER“ REF: KPO-09-17-LIC/SERVER"


Union Bank sot me date 28.09.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “BLERJE LICENSA PER SERVER“ REF: KPO-09-17-LIC/SERVER”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 28-09-2017


Ftese per Oferte per “Blerje Paisje IBM"

 

Union Bank sot me date 20.09.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte Blerje Paisje IBM”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Amendim Specifikime teknike dt. 27-09-2017 sipas linkut te meposhtem:

KPO-09-2017-IBM AMENDIM

Data e publikimit: 20-09-2017


Ftese per Oferte per “Sherbim Kreativiteti dhe Dizajni Grafik per Union Bank"

 

Union Bank sot me date 05.09.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Sherbim Kreativiteti dhe Dizajni Grafik per Union Bank”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 05-09-2017


Ftese per Oferte per "Shprehje Interesi per Sherbim Hotelerie"

 

Union Bank sot me date 24.08.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Shprehje Interesi per Sherbim Hotelerie”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 24-08-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Aksesore per Marketingun"

 

Union Bank sot me date 23.08.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Aksesore per Marketingun”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 23-08-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Frigorifere dhe Mikrovale"

 

Union Bank sot me date 18.08.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Frigorifere dhe Mikrovale”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 18-08-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Pajisje Rrjeti"

 

Union Bank sot me date 08.08.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Paisje Rrjeti” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 08-08-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Pajisje Sigurie"

 

Union Bank sot me date 06.07.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Paisje Sigurie” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 07-07-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Analog FXO to VoIP Gateway"

 

Union Bank sot me date 22.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Analog FXO to VoIP Gateway” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 22-06-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Paisje Elektronike"

 

Union Bank sot me date 16.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Paisje Elektronike” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 16-06-2017


 Ftese per Oferte per "Blerje Pajisje Kompjuterike dhe Rrjeti"

 

Union Bank sot me date 14.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Paisje Kompjuterike dhe Rrjeti” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 14-06-2017


 Ftese per Oferte per "Sherbim i mirembajtjes se sistemit hidraulik, pajisjeve hidrosanitare per nevoje te HQ dhe degeve te Union Bank"

 

Union Bank sot me date 14.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Sherbim i mirembajtjes se sistemit hidraulik, paisjeve hidrosanitare per nevoje te HQ dhe degeve te Union Bank”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 14-06-2017


Ftese per Oferte per "Lyerje e ambienteve te degeve te Union Bank"

 

Union Bank sot me date 13.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Lyerje e Ambjenteve te degeve te Union Bank” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 14-06-2017


 Ftese per Oferte per "Blerje Software dhe Licensa"

Union Bank sot me date 13.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Software dhe Licensa ” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 13-06-2017


Ftese per Oferte per blerje “Korniza Alumini per Deget e UB“

Union Bank sot me date 18-05-2017 njofton qe ka hapur proceduren e prokurimit per “Korniza Alumini per Deget e UB“.
Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 18-05-2017


Ftese per Oferte per sherbimin e “Rimbushjes se Fikeseve te zjarrit

Union Bank sot me date 08-05-2017 njofton qe ka hapur proceduren e prokurimit per “Rimbushjes se Fikeseve te zjarrit per HO dhe te gjitha Deget e UB”.
Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

 

Data e publikimit: 08-05-2017