Ftese per Oferte per “Ftese per Oferte Blerje Paisje IBM"

 

Union Bank sot me date 20.09.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte Blerje Paisje IBM”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 20-09-2017


Ftese per Oferte per “Sherbim Kreativiteti dhe Dizajni Grafik per Union Bank"

 

Union Bank sot me date 05.09.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Sherbim Kreativiteti dhe Dizajni Grafik per Union Bank”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 05-09-2017


Ftese per Oferte per "Shprehje Interesi per Sherbim Hotelerie"

 

Union Bank sot me date 24.08.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Shprehje Interesi per Sherbim Hotelerie”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 24-08-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Aksesore per Marketingun"

 

Union Bank sot me date 23.08.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Aksesore per Marketingun”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 23-08-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Frigorifere dhe Mikrovale"

 

Union Bank sot me date 18.08.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Frigorifere dhe Mikrovale”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 18-08-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Pajisje Rrjeti"

 

Union Bank sot me date 08.08.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Paisje Rrjeti” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 08-08-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Pajisje Sigurie"

 

Union Bank sot me date 06.07.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Paisje Sigurie” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 07-07-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Analog FXO to VoIP Gateway"

 

Union Bank sot me date 22.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Analog FXO to VoIP Gateway” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 22-06-2017


Ftese per Oferte per "Blerje Paisje Elektronike"

 

Union Bank sot me date 16.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Paisje Elektronike” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 16-06-2017


 Ftese per Oferte per "Blerje Pajisje Kompjuterike dhe Rrjeti"

 

Union Bank sot me date 14.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Paisje Kompjuterike dhe Rrjeti” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 14-06-2017


 Ftese per Oferte per "Sherbim i mirembajtjes se sistemit hidraulik, pajisjeve hidrosanitare per nevoje te HQ dhe degeve te Union Bank"

 

Union Bank sot me date 14.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Sherbim i mirembajtjes se sistemit hidraulik, paisjeve hidrosanitare per nevoje te HQ dhe degeve te Union Bank”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 14-06-2017


Ftese per Oferte per "Lyerje e ambienteve te degeve te Union Bank"

 

Union Bank sot me date 13.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Lyerje e Ambjenteve te degeve te Union Bank” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 14-06-2017


 Ftese per Oferte per "Blerje Software dhe Licensa"

Union Bank sot me date 13.06.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Software dhe Licensa ” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 13-06-2017


Ftese per Oferte per blerje “Korniza Alumini per Deget e UB“

Union Bank sot me date 18-05-2017 njofton qe ka hapur proceduren e prokurimit per “Korniza Alumini per Deget e UB“.
Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 18-05-2017


Ftese per Oferte per sherbimin e “Rimbushjes se Fikeseve te zjarrit

Union Bank sot me date 08-05-2017 njofton qe ka hapur proceduren e prokurimit per “Rimbushjes se Fikeseve te zjarrit per HO dhe te gjitha Deget e UB”.
Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit.

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 08-05-2017