FTESË PËR OFERTË “BLERJE PER MATERIALE PROMOCIONALE "

Union Bank ju fton të merrni pjese ne procesin e prokurimit per realizimin e materialeve promocionale per fundvitin per deget e saj duke derguar oferten tuaj në procedurën për materialet e mëposhtme...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË “FURNIZIM DHE MONTIM GJENERATORI PER GODINEN E DREJTORISE SE PERGJITHSHME“

Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën e prokurimit me subjekt: “Furnizim montim gjeneratori per zyrat e Drejtorise se Pergjithshme”

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


SHERBIM I SIGURIMIT FIZIK TE OBJEKTEVE dhe SHERBIM I SIGURIMIT E SHOQERIMIT TE VLERAVE MONETARE GJATE TRANSPORTIT

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta pëSHERBIM I SIGURIMIT FIZIK TE OBJEKTEVE Dhe SHERBIM I SIGURIMIT E SHOQERIMIT TE VLERAVE MONETARE GJATE TRANSPORTIT.

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


ORGANIZIMI I FESTËS SË FUNDVITIT PËR PUNONJËSIT E UNION BANK

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta për Organizimin e festës së fundvitit për punonjesit e Union Bank.

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte

 


RINOVIMI I LICENSAVE PER MCAFFE ENDPOINT PROTECTION
 

 Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta në procedurën për rinovimin e licencave per MCAFFE ENDPOINT PROTECTION...

 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte

Data e publikimit: 04-10-2019


 

Rinovim suporti 1/3 vjecar per ASA 5525x with Firepower service (L-ASA5525-TAM)“ 

 

 Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme...

 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte

Data e publikimit: 10-06-2019


 

Kliko per arkiven e prokurimeve...