Ftese per Oferte per "BLERJE BARCODE READER"


Union Bank sot me date 11.01.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte Blerje Barcode Reader” REF:KPO-01-18-BARCODE. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 11-01-2018


Ftese per Oferte per "Sherbim i Transportit te Vlerave Monetare"


Union Bank sot me date 26.10.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte Sherbim i Ruajtjes fizike” REF:KPO-10-17-SIG-SHRF. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 27-10-2017


Ftese per Oferte per "Sherbim i Ruajtjes fizike"


Union Bank sot me date 26.10.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte Sherbim i Ruajtjes fizike” REF:KPO-10-17-SIG-SHRF. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 27-10-2017 


Ftese per Oferte per “KERKESE PER PROPOZIME PER PROJEKTIM, FURNIZIM DHE VENDOSJE SISTEME KONDICIONIMI DHE KONDICIONERE"


Union Bank sot me date 10.10.2017 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “KERKESE PER PROPOZIME PER PROJEKTIM, FURNIZIM DHE VENDOSJE SISTEME KONDICIONIMI DHE KONDICIONERE”. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure.

Data e publikimit: 10-10-2017

 


Kliko per arkiven e prokurimeve...