RINOVIMI I LICENSAVE PER MCAFFE ENDPOINT PROTECTION
 

 Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta në procedurën për rinovimin e licencave per MCAFFE ENDPOINT PROTECTION...

 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte

Data e publikimit: 04-10-2019


 

Rinovim suporti 1/3 vjecar per ASA 5525x with Firepower service (L-ASA5525-TAM)“ 

 

 Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme...

 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte

Data e publikimit: 10-06-2019


 

Kliko per arkiven e prokurimeve...