"Kerkese per oferte Cisco, Catalyst"

Union Bank sot me date 18.07.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Cisco, Catalyst. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 18-07-2018


"Kerkese per oferte Blerje Dollape  Metalike"

 

 Union Bank sot me date 11.06.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Dollape  Metalike  “DT - kerkese per oferte blerje Dollape Metalike per Publikim. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 

 Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 11-06-2018


"Kerkese per oferte Blerje Paisje IT"

Union Bank sot me date 08.06.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Paisje IT  “DT - kerkese per oferte Blerje Printer Monitor PC Laptop Publikim. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 08-06-2018


"Kerkese per oferte Sherbimi i sigurise dhe shendetit ne pune"

Union Bank sot me date 06.06.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “DT - kerkese per oferte Sherbimi i sigurise dhe shendetit ne pune. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 06-06-2018


"Kerkese per oferte Larje Fasade"

Union Bank sot me date 06.06.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “DT - kerkese per oferte Larje Fasade. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 06-06-2018


"Kerkese per oferte blerje UPS Qendror"

Union Bank sot me date 24.05.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “DT - kerkese per oferte UPS Qendror". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 24-05-2018


Kliko per arkiven e prokurimeve...