FTESË PËR OFERTË  "PUNIME PERSHTATJE PER MONTIM ATM OFFSITE"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "PUNIME PERSHTATJE PER MONTIM ATM OFFSITE"

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Router, Media Converter & 2D Image Reader"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Ftese per oferte per Router, Media Converter & 2D Image Reader"

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Trajnim CCNA Routing"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Ftese per oferte per trajnim CCNA Routing"

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Software per automatizimin e proceseve te Dep te Burimeve Njerezore"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Kerkese per oferte per software per automatizimin e proceseve te Dep te Burimeve Njerezore"

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Blerje PC & monitor"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Ftese per oferte per blerje PC & monitor"

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Punime pershtatje per ATM Kruje"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Punime pershtatje per ATM Kruje"

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Kerkese per blerje UPS 3000W"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Blerje UPS 3000W .... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "PERSHTATJA E BANAKEVE DEGEVE TE UNION BANK SIPAS STANDARTIT TE RI"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "PERSHTATJA E BANAKEVE DEGEVE .... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Karrige"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Oferte per karrige.... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Blerje server"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Blerje server.... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Blerje materiale kancelarie"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Blerje materiale kancelarie.... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  " Realizim printimesh të materialeve outdoor dhe indoor dhe tabela reklame për degët e Union Bank"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Realizim printimesh të materialeve outdoor .... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  " Suport Cisco"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Suport Cisco.... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Realizimi i Materialeve Promocionale"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Realizimi i Materialeve Promocionale... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Rinovimi i Licensave per Mcaffe Endpoint & Basic Support/Subscription Vmware"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Rinovimi i Licensave per Mcaffe Endpoint & Basic Support/Subscription Vmware... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  "Blerje Paisje Elektronike"

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Blerje Paisje Elektronike... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Rikonstruksion i deges Shkoder te Union Bank“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Oferte per rikontruskionin e deges Shkoder..... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Mobilim i deges Shkoder te Union Bank“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Oferte per mobilimin e deges Shkoder..... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Blerje Licensa Oracle“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Blerje Licensa Oracle..... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Moduli per blerjet dhe kontabilitetin e fiskalizimin“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Moduli per blerjet dhe kontabilitetin e fiskalizimin..... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “TRAJNIM ME TEME MENAXHIMI I PROJEKTEVE“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt "Trajnim me teme menaxhimi i projekteve..... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Blerje paisje Oracle ODA X8“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për blerje paisje Oracle ODA X8..... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “BLERJE LICENSASH MICROSOFT VISIO“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për blerje licensash Microsoft Visio.... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Furnizim me kaseta dropbox per deget e Union Bank“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për furnizimin me kaseta dropbox... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Sherbim i konsulences per sigurine dhe shendetin ne pune".

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për sherbimin e konsulences... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Furnizim me uje te pishem me bidona 19 liter per Union Bank".

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për funizimin me uje... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “SHERBIMI TAXI NE QYTETIN E TIRANES PER UNION BANK.”.“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për sherbim taxi... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Blerje PC Tower.“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për rinovimin e proceseve per blerjen... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Rinovimi i suporteve Cisco.“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për rinovimin e procesece Cisco ... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Shërbim Interneti për Drejtorinë e Përgjithshme dhe Shërbim Wi-Fi për Drejtorinë dhe Degët.“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për shërbimin e internetit për Drejtorinë ... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Rikonstruksioni i deges Lana te Union Bank“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për rikonstruksionin e deges Lana te Union Bank ... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË   “Rikonstruksioni i deges Lushnje te Union Bank“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për rikonstruksionin e deges Lushnje te Union Bank ... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “Blerje laptop“ 

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për blerjen e laptopëve... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “UPS 7000 W dhe 3000 W“ 

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “FURNIZIM ME KASAFORTA DITORE PER DEGET E UNION BANK“ 

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferten tuaj në procedurën për furnizimin me kasaforta ditore per deget e Union Bank... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “SHERBIME PASTRIMI PER DEGET E UNION BANK PER VITIN 2020-2021““ 

Union Bank Sha fton per te paraqitur oferten tuaj në procedurën për shërbimin e pastrimit dhe furnizimit me materiale higjeno sanitare... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “FURNIZIM DHE INSTALIM PER SISTEME SIGURIE PER DEGET E UNION BANK““ 

Union Bank Sha fton per te paraqitur oferten tuaj në procedurën për furnizimin me sisteme sigurie... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “ZHVILLIMI I FAQES SE RE TE WEB PER UNION BANK SH.A““ 

Union Bank Sha synon te zhvilloje dhe mirembaje faqen e re te web dhe per kete, ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për zhvillimin e faqes se re...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË  “FURNIZIM ME KARBURANT ME KARTE/TOLLON“ 

Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË  "MOBILIMI I DEGES LAPRAKE"

Ne kuader te transferimit te deges se saj ne Laprake, Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për mobilimin e deges ne fjale me paisjet e mëposhtme...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferteFTESË PËR OFERTË  "MOBILIMI I DEGES LAPRAKE"

Ne kuader te transferimit te deges se saj ne Laprake, Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për mobilimin e deges ne fjale me paisjet e mëposhtme...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË  "FURNIZIMI I MATERIALEVE ELEKTRIKE"

Union Bank ju fton të merrni pjese ne procesin e prokurimit me objekt: “Furnizim i materialeve elektrike per Union Bank“ duke e konsideruar shoqerine tuaj si nje nga bashkepunetoret potenciale per keto furnizime...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË  "RINOVIMIN E SUPORTIT PER PERJUDHEN 3 VJECARE TE CISCO"

Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për rinovimin e licensave sipas listes më poshte...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË “PUNIME RIKONSTRUKSIONI I DEGES LAPRAKE TE UNION BANK "

Union Bank ju fton të merrni pjese ne procesin e prokurimit per rikonstruksionin e deges se re Laprake te Union Bank me adrese Rr. e Durresit, Laprake, Tirane duke e konsideruar shoqerine tuaj si nje nga bashkepunetoret potenciale per keto punime.

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË “BLERJE PER MATERIALE PROMOCIONALE "

Union Bank ju fton të merrni pjese ne procesin e prokurimit per realizimin e materialeve promocionale per fundvitin per deget e saj duke derguar oferten tuaj në procedurën për materialet e mëposhtme...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË “FURNIZIM DHE MONTIM GJENERATORI PER GODINEN E DREJTORISE SE PERGJITHSHME“

Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën e prokurimit me subjekt: “Furnizim montim gjeneratori per zyrat e Drejtorise se Pergjithshme”

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


SHERBIM I SIGURIMIT FIZIK TE OBJEKTEVE dhe SHERBIM I SIGURIMIT E SHOQERIMIT TE VLERAVE MONETARE GJATE TRANSPORTIT

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta për SHERBIM I SIGURIMIT FIZIK TE OBJEKTEVE dhe SHERBIM I SIGURIMIT E SHOQERIMIT TE VLERAVE MONETARE GJATE TRANSPORTIT.

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


ORGANIZIMI I FESTËS SË FUNDVITIT PËR PUNONJËSIT E UNION BANK

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta për Organizimin e festës së fundvitit për punonjesit e Union Bank.

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte 


RINOVIMI I LICENSAVE PËR MCAFFE ENDPOINT PROTECTION

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta në procedurën për rinovimin e licencave per MCAFFE ENDPOINT PROTECTION...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte

Data e publikimit: 04-10-2019


 RINOVIM SUPORTI 1/3 VJECAR  PËR ASA 5525x WITH FIREPOWER SERVICE(L-ASA5525-TAM)

 Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme...

 Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte

Data e publikimit: 10-06-2019


 

Kliko per arkiven e prokurimeve...