FTESË PËR OFERTË   “Rikonstruksioni i deges Lushnje te Union Bank“

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për rikonstruksionin e deges Lushnje te Union Bank ... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “Blerje laptop“ 

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për blerjen e laptopëve... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “UPS 7000 W dhe 3000 W“ 

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “FURNIZIM ME KASAFORTA DITORE PER DEGET E UNION BANK“ 

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferten tuaj në procedurën për furnizimin me kasaforta ditore per deget e Union Bank... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “SHERBIME PASTRIMI PER DEGET E UNION BANK PER VITIN 2020-2021““ 

Union Bank Sha fton per te paraqitur oferten tuaj në procedurën për shërbimin e pastrimit dhe furnizimit me materiale higjeno sanitare... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “FURNIZIM DHE INSTALIM PER SISTEME SIGURIE PER DEGET E UNION BANK““ 

Union Bank Sha fton per te paraqitur oferten tuaj në procedurën për furnizimin me sisteme sigurie... 

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


 FTESË PËR OFERTË  “ZHVILLIMI I FAQES SE RE TE WEB PER UNION BANK SH.A““ 

Union Bank Sha synon te zhvilloje dhe mirembaje faqen e re te web dhe per kete, ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për zhvillimin e faqes se re...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË  “FURNIZIM ME KARBURANT ME KARTE/TOLLON“ 

Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË  "MOBILIMI I DEGES LAPRAKE"

Ne kuader te transferimit te deges se saj ne Laprake, Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për mobilimin e deges ne fjale me paisjet e mëposhtme...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferteFTESË PËR OFERTË  "MOBILIMI I DEGES LAPRAKE"

Ne kuader te transferimit te deges se saj ne Laprake, Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për mobilimin e deges ne fjale me paisjet e mëposhtme...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË  "FURNIZIMI I MATERIALEVE ELEKTRIKE"

Union Bank ju fton të merrni pjese ne procesin e prokurimit me objekt: “Furnizim i materialeve elektrike per Union Bank“ duke e konsideruar shoqerine tuaj si nje nga bashkepunetoret potenciale per keto furnizime...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË  "RINOVIMIN E SUPORTIT PER PERJUDHEN 3 VJECARE TE CISCO"

Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën për rinovimin e licensave sipas listes më poshte...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË “PUNIME RIKONSTRUKSIONI I DEGES LAPRAKE TE UNION BANK "

Union Bank ju fton të merrni pjese ne procesin e prokurimit per rikonstruksionin e deges se re Laprake te Union Bank me adrese Rr. e Durresit, Laprake, Tirane duke e konsideruar shoqerine tuaj si nje nga bashkepunetoret potenciale per keto punime.

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË “BLERJE PER MATERIALE PROMOCIONALE "

Union Bank ju fton të merrni pjese ne procesin e prokurimit per realizimin e materialeve promocionale per fundvitin per deget e saj duke derguar oferten tuaj në procedurën për materialet e mëposhtme...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


FTESË PËR OFERTË “FURNIZIM DHE MONTIM GJENERATORI PER GODINEN E DREJTORISE SE PERGJITHSHME“

Union Bank Sha ju fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën e prokurimit me subjekt: “Furnizim montim gjeneratori per zyrat e Drejtorise se Pergjithshme”

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


SHERBIM I SIGURIMIT FIZIK TE OBJEKTEVE dhe SHERBIM I SIGURIMIT E SHOQERIMIT TE VLERAVE MONETARE GJATE TRANSPORTIT

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta për SHERBIM I SIGURIMIT FIZIK TE OBJEKTEVE dhe SHERBIM I SIGURIMIT E SHOQERIMIT TE VLERAVE MONETARE GJATE TRANSPORTIT.

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte


ORGANIZIMI I FESTËS SË FUNDVITIT PËR PUNONJËSIT E UNION BANK

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta për Organizimin e festës së fundvitit për punonjesit e Union Bank.

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte 


RINOVIMI I LICENSAVE PËR MCAFFE ENDPOINT PROTECTION

Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta në procedurën për rinovimin e licencave per MCAFFE ENDPOINT PROTECTION...

Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte

Data e publikimit: 04-10-2019


 RINOVIM SUPORTI 1/3 VJECAR  PËR ASA 5525x WITH FIREPOWER SERVICE(L-ASA5525-TAM)

 Union Bank Sha fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme...

 Kliko per te shkarkuar Kerkesen per oferte

Data e publikimit: 10-06-2019


 

Kliko per arkiven e prokurimeve...