Kerkese per “ Arkivë fizike për vendosje dokumentacioni

 

Union Bank sot me date 21.11.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Arkivë fizike për vendosje dokumentacioni” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 21-11-2018

 


 

Kerkese per “ Festa e fundvitit per punonjesit e Union Bank”

 

 Union Bank sot me date 02.11.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “ Festa e fundvitit per punonjesit e Union Bank” . Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 

 Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 02-11-2018

 


 

Kerkese per 'Furnizim me uje me bidona 19/20 liter per Union Bank"

 

 Union Bank sot me date 08.10.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per "Furnizim me uje me bidona 19/20 liter per Union Bank". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 

 Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 08-10-2018


 Kerkese per "Realizim printimesh te materialeve outdoor dhe indoor dhe tabela reklame per deget e UNION BANK“

 

Union Bank sot me date 28.09.2018 njofton se ka hapur proceduren me Objekt “ Realizimin e sherbimeve te printimit te materialeve outdoor dhe indoor dhe realizim tabelash per deget e Union Bank sh.a”.

 

 

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 28-09-2018


"Kerkese per oferte Cisco, Catalyst"

Union Bank sot me date 18.07.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Cisco, Catalyst. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 18-07-2018


"Kerkese per oferte Blerje Dollape  Metalike"

 

 Union Bank sot me date 11.06.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Dollape  Metalike  “DT - kerkese per oferte blerje Dollape Metalike per Publikim. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 

 Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 11-06-2018


"Kerkese per oferte Blerje Paisje IT"

Union Bank sot me date 08.06.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Blerje Paisje IT  “DT - kerkese per oferte Blerje Printer Monitor PC Laptop Publikim. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 08-06-2018


"Kerkese per oferte Sherbimi i sigurise dhe shendetit ne pune"

Union Bank sot me date 06.06.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “DT - kerkese per oferte Sherbimi i sigurise dhe shendetit ne pune. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

 Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 06-06-2018


"Kerkese per oferte Larje Fasade"

Union Bank sot me date 06.06.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “DT - kerkese per oferte Larje Fasade. Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 06-06-2018


"Kerkese per oferte blerje UPS Qendror"

Union Bank sot me date 24.05.2018 njofton se ka hapur proceduren e prokurimit per “Ftese per Oferte  “DT - kerkese per oferte UPS Qendror". Ftojme te gjitha kompanite e interesuara te marrin pjese ne proceduren e prokurimit .

Kliko per te shkarkuar Dokumentat e Tenderit per kete procedure. 

Data e publikimit: 24-05-2018


Kliko per arkiven e prokurimeve...