PËR REALIZIMIN
E NEVOJAVE TUAJA

Paketa per Klinika Mjekesore & Dentare

Për kategorinë e Profesioneve të lira, Union Bank ofron financim për investime në blerje të ambienteve të biznesit si dhe blerje apo rinovim të pajisjeve të biznesit.

BASHKËPUNIMI ME AZHBR

Union Bank në bashkëpunim prej disa vitesh me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural mbështet investimet në fushën e Agro-Biznesit, në pajisje dhe linja teknologjie. Ky program subvencionon 70% të normës së interesit për deri në 5 vite të kohëzgjatjes së kredisë.

Paketa për
Klinika Dentare & Mjeksore - Blerje Njësie:
 • – Financim deri në 400,000 Euro
  – E disponueshme në LEK / EUR / USD
  – Afati i kredisë deri në 12 vite
  – Si kolateral nevojitet prona që blihet

Paketa për
Klinika Dentare & Mjeksore - Blerje Pajisjesh:
 • – Financim deri në 250,000 Euro
  – E disponueshme në LEK / EUR / USD Afati i kredisë deri në 8 vite
  – Si kolateral nevojitet pasuri e paluajtshme dhe pajisjet që blihen me këtë financim

Avantazhet
dhe përfitimet:
 • – Shuma e financimit deri në 25,000,000 Lekë
  – Monedha e financimit Lek
  – Afati i shlyerjes deri në 5 vjet
  – Nevojitet pasuri e paluajtshme si kolateral

Na kontaktoni në adresën e-mail: shitje-sme@unionbank.al