Përfito deri në 15% zbritje për analizat mjekësore pranë Laboratorit Intermedica.

Në sajë të bashkëpunimit të Union Bank me laboratorin e njohur mjekësor Intermedica, mund të përfitoni zbritje në çmim për çdo analizë, që do të kryeni në këtë laborator.

Dëshironi të dini se si mund të përfitohet zbritja në çmim për çdo analizë që do të kryeni? Vizitoni një nga laboratorët mjekësorë Intermedica në Tiranë: pranë ish Stacionit të Trenit, Laboratori qendror pranë Hipotekës.

*Kur të paraqiteni pranë arkës për të paguar informojeni punonjësen e laboratorit se jeni klienti Union Bank dhe shërbimin e përfitoni me zbritje në çmimin e faturës. Shuma që do t’ju mbahet nga karta do të jetë e ulur.

*Zbritja përfitohet vetëm nëse pagesën e faturës do ta kryeni më një nga kartat e kreditit apo të debitit të Union Bank dhe vetëm për titullarët e kartës.

*Union Bank dhe Intermedica ruajnë të drejtën e ndërprerjes ose ndryshimit të kushteve të kësaj oferte në çdo kohë