Deri në 10% zbritje për analizat mjekësore pranë Laboratorit Intermedica

Në sajë të bashkëpunimit të Union Bank me laboratorin e njohur mjekësor Intermedica, mund të përfitoni zbritje në çmim për çdo analizë, që do të kryeni në këtë laborator.

Vlerat e zbritjes që mund të përfitoni janë si më poshtë:

• 10% zbritje për analiza me vlerë deri në 2000 Lekë;

• 7% zbritje për analiza me vlerë 2001 Lekë – 4000 Lekë;

• 5% zbritje për analiza me vlerë 4001 Lekë – 7000 Lekë;

• 3% zbritje për analiza me vlerë mbi 7000 Lekë;

Dëshironi të dini se si mund të përfitohet zbritja në çmim për çdo analizë që do të kryeni? Vizitoni një nga laboratorët mjekësorë Intermedica në Tiranë: pranë ish Stacionit të Trenit, Laboratori qendror pranë Hipotekës.

*Kur të paraqiteni pranë arkës për të paguar informojeni punonjësen e laboratorit se jeni klienti Union Bank dhe shërbimin e përfitoni me zbritje në çmimin e faturës. Shuma që do t’ju mbahet nga karta do të jetë e ulur.

*Zbritja përfitohet vetëm nëse pagesën e faturës do ta kryeni më një nga kartat e kreditit apo të debitit të Union Bank dhe vetëm për titullarët e kartës.

*Union Bank dhe Intermedica ruajnë të drejtën e ndërprerjes ose ndryshimit të kushteve të kësaj oferte në çdo kohë