Deri në 10% zbritje zbritje për çdo blerje në Beauty Point Albania

Sipas marrëveshjes së bankës me rrjetin e njohur të dyqaneve Beauty Point si kartëmbajtës në Union Bank përfitoni zbritje deri në 10% për çdo blerje të bërë. Një mundësi e shkëlqyer për t’i bërë dhuratë produkte kozmetike të markave më prestigjioze vetes apo të njohurve tuaj. Dëshironi të dini se si mund të përfitoni nga zbritja në çmim?

Vizitoni një nga dyqanet e rrjetit Beauty Point në këto adresa:

• Qendra Tregtare “Ring”;

• Qendra Tregtare “City Park”;

• Qendra Tregtare “QTU”;

• Rr. “Kolë Idromeno”, Shkodër.

Kur të paraqiteni në arkë për të paguar informojeni punonjësen se jeni klient i Union Bank dhe produktin e përfitoni me zbritje në çmim. Zbritja përfitohet vetëm nëse pagesën e faturës do ta kryeni më një nga kartat e kreditit apo të debitit të Union Bank. Union Bank dhe Beauty Point ruajnë të drejtën e ndërprerjes ose ndryshimit të kushteve të kësaj oferte në çdo kohë.