Vit i ri vjen me plot përfitime!

Filloja për së mbari me depozitat në Union Bank. Shto depozitën dhe merr ofertën fantastike!
Përfito interes bonus mbi interesin ekzistues:

  • +0.1% interes në Eur
  • +0.2% interes në Lek

Avantazhet

    • Interes bonus nëse shtoni depozitën.
    • Interesi më i lartë në treg.
    • Mundësi zgjedhje, sipas shumës që dëshironi të kurseni, afatit apo monedhës së preferuar.
    • Kontroll në çdo kohë të depozitës nëpërmjet UB Online.
    • Siguri për fondet tuaja.
    • Për të gjithë pensionistët ofrohet edhe interesi preferencial +0.2% interes shtesë në LEK dhe +0.1% në Eur.

Ku mund ta çel depozitën?

Ju mirëpresim në çdo degë Union Bank, ku stafi ynë i dedikuar do t’ju ndihmojë të zgjidhni investimin që ju përshtatet më mirë.
Për të mësuar më shumë mbi produktet e depozitave që Union Bank ofron shfletoni buletinin e normave të interesit.

Kohëzgjatja e ofertës

Kjo ofertë është e vlefshme deri në 31 Janar 2024.

Depozitat në Union Bank sigurohet deri në shumën 2,500,000 (dy million e pesëqind mijë Lekë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

  TË DHËNAT E APLIKIMIT