Të nderuar klientë,

 Ju njoftojmë se ditën e shtunë, dt. 1 maj 2021, do të jetë hapur për shërbime me klientë vetëm Dega Shallvare sipas orarit: 08:30 - 12:30.

Për arsye të ditës së pushimit zyrtar, ditën e hënë dt. 3 maj 2021 degët Union Bank do të jenë të mbyllura dhe do të rifillojnë veprimet me klientë ditën e martë dt. 4 maj 2021.