Union Bank njofton klientët e saj se duke filluar nga data 1 Gusht 2020, Banka do të ndryshojë kushtet e punës si më poshtë:

- Pagesë e nxënësve/studentëve për institucionet arsimore publike:

  Aplikohet aktualisht: Për klientë 70 Lekë / Jo-klientë 300 Lekë

  Do të ndryshojë:  Për klientë 50 Lekë / Jo-klientë 150 Lekë

- Komision mujor i mirëmbajtjes së llogarisë për individë:*

  Aplikohet aktualisht: 120 LEK / 1.2 EUR / USD / GBP / CHF

  Do të ndryshojë: 150 LEK / 1.5 EUR / USD / GBP / CHF

*Nuk do të preken nga ky ndryshim klientët të cilët kanë një kredi aktive në Union Bank për të cilët do të aplikohet komisioni aktual i mirëmbajtes së llogarisë së kredisë.

- Pagesat në favor të Ujësjellësit Durrës, pagesat për Digicom, si dhe gjobat për kundravajtje rrugore, nuk do të ofrohen cash për jo-klientët por vetëm për klientët nga llogaria rrjedhëse pa komision.

Kushtet e reja do të pasqyrohen në buletinin e Kushteve të Punës të Union Bank ditën e hyrjes në fuqi dt. 01.08.2020.