Ndryshime në Kushtet e Punës së Union Bank

 Union Bank njofton të gjithë klientët e saj se duke filluar nga data 23 Maj 2018, Banka do të aplikojë komisione të reja për shërbimet e renditura më poshtë:

 

-              Mirëmbajtje e llogarive rrjedhëse për individë;

-              Komisioni dhe limiti i tërheqjes cash nga arka;

-              Pagesë e Detyrimeve Doganore;

-              Detyrime tatimore, thesari, pagesa për Policinë Rrugore;

-              Pagesa utilitare;

-              Transfertat Express.

 

Çmimet e reja të këtyre shërbimeve i gjeni të pasqyruara në buletinin e Kushteve të Punës së Bankës, të cilat mund t’i shikoni duke klikuar këtu