Union Bank ka filluar aktivitetin në vitin 2006, si pjesë e zgjerimit të kompanive të Union Grup në Shqipëri. 
Që nga themelimi, banka ka njohur rritje sinjifikative në të gjithë sektorët dhe tani ka 30 degë në qytetet më kryesore të Shqipërisë.

Sot Union Bank ka rreth 370 punonjës në të gjithë Shqipërinë. Menaxhimi i Bankës i kushton rëndësi të veçantë krijimit të një ambjenti ku opinionet e punonjësve inkurajohen dhe vlerësohen. Ne jemi krenarë për raportet kolegiale dhe atmosferën që kemi në punë dhe kërkojmë t’i përmirësojmë vazhdimisht ato.

  
 Pozicioni: Publikuar më: E vlefshme deri me: Më shumë:
Programe Internshipi 12-Dhjetor-2017   Hollesi... 
Specialist TIK - Analizë Biznesi dhe Zhvillime 07-Janar-2019  20-Janar-2019 Hollesi...
System Administrator  07-Janar-2019 20-Janar-2019 Hollesi...
Specialist Marketingu  07-Janar-2019 17-Janar-2019 Hollesi…
Shef i Operacioneve 09-Janar-2019 22 Janar 2019 Hollesi…