Union Bank ka filluar aktivitetin në vitin 2006, si pjesë e zgjerimit të kompanive të Union Grup në Shqipëri. 
Që nga themelimi, banka ka njohur rritje sinjifikative në të gjithë sektorët dhe tani ka 30 degë në qytetet më kryesore të Shqipërisë.

Sot Union Bank ka rreth 370 punonjës në të gjithë Shqipërinë. Menaxhimi i Bankës i kushton rëndësi të veçantë krijimit të një ambjenti ku opinionet e punonjësve inkurajohen dhe vlerësohen. Ne jemi krenarë për raportet kolegiale dhe atmosferën që kemi në punë dhe kërkojmë t’i përmirësojmë vazhdimisht ato.

  
 Pozicioni: Publikuar më: E vlefshme deri me: Më shumë:
Arkëtar 12-Dhjetor-2017   Hollesi... 
Programe Internshipi 12-Dhjetor-2017   Hollesi... 
Specialist i Shërbimit të Klientit në Degën Kavajë 17-Shtator-2018 25-Shtator-2018 Hollesi...
Specialist TIK - Analizë Biznesi dhe Zhvillime  19-Shtator-2018 30-Shtator-2018 Hollesi...
Arketar Fushe Kruje 21-Shtator-2018 30-Shtator-2018 Hollesi...