Union Bank ka filluar aktivitetin në vitin 2006, si pjesë e zgjerimit të kompanive të Union Grup në Shqipëri. 
Që nga themelimi, banka ka njohur rritje sinjifikative në të gjithë sektorët dhe tani ka 30 degë në qytetet më kryesore të Shqipërisë.

Sot Union Bank ka rreth 370 punonjës në të gjithë Shqipërinë. Menaxhimi i Bankës i kushton rëndësi të veçantë krijimit të një ambjenti ku opinionet e punonjësve inkurajohen dhe vlerësohen. Ne jemi krenarë për raportet kolegiale dhe atmosferën që kemi në punë dhe kërkojmë t’i përmirësojmë vazhdimisht ato.

  
 Pozicioni: Publikuar më: E vlefshme deri me: Më shumë:
Programe Internshipi 01-Qershor-2019   Hollesi... 
Specialist i Marrëdhenieve me Biznesin Elbasan 06-Qershor-2019 24-Qershor-2019 Hollesi…
Drejtor Dege ne Tirane 29-Gusht-2019 16-Shtator-2019 Hollesi…
Specialist i Marrëdhënieve me Biznesin  09-Shtator-2019 20-Shtator-2019 Hollesi…