Union Bank ka filluar aktivitetin në 2006, si pjesë e zgjerimit të kompanive të Union Grup në Shqipëri. 
Që nga themelimi, banka ka njohur rritje sinjifikative në të gjithë sektorët dhe tani ka 30 degë në qytetet më kryesore të Shqiperisë.

Sot Union Bank ka rreth 370 punonjës në të gjithë Shqipërinë. Menaxhimi i Bankës i kushton rëndësi të veçantë krijimit të një ambjenti 
ku opinionet e punonjësve inkurajohen dhe vlerësohen. Ne jemi krenarë për raportet kolegiale dhe atmosferën në punë që kemi dhe kërkojmë që t’i përmirësojmë vazhdimisht ato.

 

  
 Pozicioni: Publikuar më: E vlefshme deri me: Më shumë:
Arkëtar 12-Dhjetor-2017   Hollesi... 
Programe Internshipi 12-Dhjetor-2017   Hollesi... 
Specialist i Riskut të Kredisë së Biznesit 09-Janar-2018 22-Janar-2018  Hollesi...
Administrator Database ne Departamentin TIK 12-Janar-2018    Hollesi...