Union Bank ka filluar aktivitetin në 2006, si pjesë e zgjerimit të kompanive të Union Grup në Shqipëri. Që nga themelimi, banka ka njohur rritje sinjifikative në të gjithë sektorët dhe tani ka 33 degë në qytetet më kryesore të Shqiperisë.

Sot Union Bank ka mbi 400 punonjës në të gjithë Shqipërinë. Menaxhimi i Bankës i kushton rëndësi të veçantë krijimit të një ambjenti ku opinionet e punonjësve inkurajohen dhe vlerësohen. Ne jemi krenarë për raportet kolegiale dhe atmosferën në punë që kemi dhe kërkojmë që t’i përmirësojmë vazhdimisht ato.

Pozicioni: Publikuar më: E vlefshme deri më: Më shumë:  
Arkëtar Dega Sarandë 31-Janar-2020 17-Shkurt-2020 Hollesi...
Specialist i Shërbimit të klientit  Dega Sarandë 31-Janar-2020 17-Shkurt-2020 Hollesi...
Senior Jurist 24-janar-2019 09-shkurt-2020 Hollesi...
Programe Internshipi 01-Qershor-2019   Hollesi...