Misioni Ynë

Union Bank ka marrë përsipër të jetë një institucion i qëndrueshëm dhe i fuqishëm financiar, lehtësisht i prekshëm nga çdo qytetar dhe biznes shqiptar duke ofruar produkte dhe shërbime të një niveli shumë të lartë.

 

Qëllimi ynë strategjik

Qëllimi ynë strategjik është të bëhemi lojtar kyç në sektorin bankar nëpërmjet rritjes së shitjeve dhe mundësive që mund të vijnë nga procesi i ristrukturimit të sistemit bankar në Shqipëri. 

 

Vlerat tona kryesore 

Kemi plane afatgjata për marrëdhëniet me klientët tanë

....duke ofruar për ta produkte dhe shërbime me çmime konkuruese

....të cilat janë inovative dhe proaktive me ta.

Ne formojmë profesionistë, të trajnuar shumë mirë dhe të motivuar

.....të cilët punojnë në ekipe

.....duke komunikuar në mënyrë të sinqertë në të gjitha nivelet. 

 

Ne veprojmë me integritet në të gjitha marrëdhëniet tona.

Ne nuk:

mashtrojmë klientët tanë;

mund të mosrespekojmë punonjësit tanë;

shkelim ligjin.