Llogaria rrjedhese
Nr Sherbimi Kompani
  Lloji i monedhes LEK/USD/EUR/GBP/CHF
1 Shuma minimale e hapjes 3,000 Lek/ 30 Eur
2 Nxjerrje e gjendjes se llogarise
( account statement )
pa komision
(normalisht merret nje here ne muaj)
3 Mirembajtje llogarie 250 Lek/ 2 Eur ne muaj
4 Mbyllje llogarie pa komision
5 Depozitim cash ne llogari pa komision
6 Depozitim cash ne llogari nga te tretet 100 Lek/ 1 Eur
7 Terheqje cash pa komision
(terheqje brenda dites deri ne 3 mio Leke)
 
Nr Sherbimi Individe
    Llogari Personale + Llogari Personale
  Lloji i monedhes LEK/USD/EUR/GBP/CHF
1 Shuma minimale e hapjes 1,500 Lek/ 15 Eur 500 Lek/ 5 Eur
2 Nxjerrje e gjendjes se llogarise
( account statement )
pa komision
(normalisht merret nje here ne muaj)
3 Mirembajtje llogarie 150 Lek/ 1 Eur ne muaj 50 Lek/ 0.5 Eur ne muaj
4 Mbyllje llogarie pa komision
5 Depozitim cash ne llogari pa komision
6 Depozitim cash ne llogari nga te tretet 100 Lek/ 1 Eur
7 Terheqje cash pa komision
(terheqje brenda dites deri ne 3 mio Leke)

 

Llogaria e kursimit

Nr Sherbimi Individe
  Lloji i monedhes LEK/USD/EUR/GBP/CHF
1 Shuma minimale e hapjes 5,000 Lek/ 50 Usd/ 50 Eur/ 50 Gbp
2 Nxjerrje e gjendjes se llogarise
( account statement )
pa komision
(normalisht merret nje here ne muaj)
3 Mirembajtje llogarie 50 Lek/ 0.5 Usd/ 0.5Eur/ 0.5Gbp për balanca më të vogla se
minimumi i hapjes.
4 Përtimi Interesit Çdo fund muaji sipas Buletinit të Normave të Interesit në fuqi,
plus Bonus 500lek/ 5 Usd/ 5Eur/ 5 Gbp për balanca me të mëdha
se 500.000 lek dhe ekuivalent
5 Mbyllje llogarie pa komision
6 Depozitim cash ne llogari pa komision
7 Terheqje cash pa komision
(terheqje brenda dites deri ne 3 mio Leke)
Depozitat me afat
Nr Sherbimi Komisionet
  Lloji i monedhes LEK/USD/EUR/GBP
1 Shuma minimale e hapjes 50,000 Lek / 5’000 EUR / 500 USD / 5’000 GBP
2 Mirembajtje llogarie pa komision
3 Prishja e kontrates me afat Aplikohet interesi i llogarise rrjedhese