Union Bank realizon emetimin e dytë të obligacioneve me ofertë private

Union Bank realizoi me sukses në 1 Tetor 2021 emetimin e Obligacioneve afatgjata me vlerë totale 2 milionë Euro. Ky është emetimi i dytë i obligacioneve me ofertë private nga ana e Union Bank, pas emetimit prej dy milionë Eurosh të realizuar me sukses në fillim të vitit 2020. Gjithsesi, Treguesi i Mjaftueshmërisë së Kapitalit…

Union Bank organizon seminarin “Veprimtaria bankare dhe të drejtat e njeriut”

Union Bank organizoi seminarin me temë “Veprimtaria bankare dhe të drejtat e njeriut” me qëllim përmirësimin e proceseve brenda bankës. Ky seminar u zhvillua nga Z. Ledi Bianku, Profesor në Universitetin e Strasburgut, në lidhje me aplikimin e të Drejtës Europiane dhe Çështjeve të të Drejtave Themelore të Njeriut. Në fokus të seminarit ishin disa çështje relevante për sistemin…

Intervistë në revistën “Monitor” e znj.Flutura Veipi, Drejtore e Përgjithshme Ekzekutive e Union Bank

Znj. Flutura Veipi, Drejtore e Përgjithshme Ekzekutive e Union Bank, në intervistën e saj më të fundit për revistën “Monitor” thekson se ndikimi i krizës në sektorin bankar ishte më i vogël nga sa pritej. Pavarësisht një viti të vështirë Union Bank arriti të ruajë përfitueshmërinë dhe rezultatet pozitive të saj, duke kaluar me sukses…

Intervistë në revistën “Monitor” me z.Redi Martiri, Drejtor i Departamentit të Shitjeve për Individë në Union Bank

Kredia për shtëpi dhe ecuria pozitive e saj në sistemin bankar ka qenë tema e numrit më të ri të revistës “Monitor”. Në intervistën e tij z. Redi Martiri, Drejtor i Departamentit të Shitjeve për Individë në Union Bank ka paraqitur një përmbledhje të situatës aktuale të kërkesës për kredi për shtëpi nga konsumatorët shqiptarë,…

Dega Lana me ambiente të reja dhe moderne

Union Bank rihapi ditën e enjte dt. 22 tetor, Degën Lana, pas kryerjes së rikonstruksionit në një kohë rekord. Dega vjen tani me një imazh të ri, modern dhe mjaft komod për klientët, ku ata mund të kryejnë më me lehtësi veprimet e tyre bankare. Union Bank mbetet e angazhuar për të përmirësuar shërbimin ndaj…

Union Bank hap degën e re në Shkodër

Union Bank njofton me kënaqësi se ditën e hënë, më datë 28 Dhjetor, Dega Shkodër hapi dyert në një ambient tërësisht të ri, modern dhe me hapësira të gjera e funksionale. Kjo do të bëjë të mundur që klientët tanë të kryejnë  veprimet bankare në një degë komode, por edhe stafi i degës do t’iu…